Česky

Česky

English

menu
zavřít

Mezinárodní styky

Jak vyúčtovat dotaci?

Příjemce dotace předkládá jedno vyúčtování dotace v souladu s každou uzavřenou smlouvou, na základě níž je dotace poskytnuta, a to i v případě, že příjemce vyúčtovává více sociálních služeb. Jednotný elektronický formulář vyúčtování dotace příjemce zpracovává pouze v internetovém prostředí, odkaz/link na tento formulář vyúčtování dotace bude příjemci vygererován poskytovatelem z elektronické žádosti o dotaci na aktuální rok a v předstihu zaslán na kontaktní e-mail uvedený příjemcem v žádosti o dotaci.

Vyúčtování dotace (vč. všech povinných příloh) je možno podat těmito způsoby:
a) datovou schránkou,
b) e-mailem s elektronickým podpisem statuárního zástupce,
c) v tištěné podobě s podpisem statutárního orgánu a razítkem osobně či poštou.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru