Česky

Česky

English

menu
zavřít

Příspěvkové organizace zřízené SMZ

Kancelář architekta města Zlína

Soudní 1, 760 01 Zlín, IČO: 08826391
e-mail: info@kamz.cz, url: http://kamz.cz/,  ID datové schránky: 5ess7dj

Zřizovatel: statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924

Ředitel: Ing. arch. Jindřich Nový

Kancelář architekta města Zlína, příspěvková organizace byla zřízena statutárním městem Zlínem k datu 1. 1. 2020, jakožto odborné pracoviště, jehož náplní bude koncepční, metodická a komunikační činnost na poli urbanismu a územního rozvoje s přesahem do širokého spektra celkového rozvoje města Zlína včetně jeho vazeb na okolí.

Cílem Kanceláře architekta města Zlína, příspěvkové organizace, je podpora urbanistického, architektonického, ale i sociálního rozvoje města. Hlavními úkoly jsou tvorba strategických, urbanistických a územně rozvojových dokumentů, tvorba kvalifikovaných analýz a podkladů pro další projektovou činnost především v urbanismu, veřejném prostoru, dopravě a u veřejných investic. Do náplně činnosti této organizace bude spadat také organizace soutěží, zapojování veřejnosti do rozhodování a plánování města, propagace, osvěta a koordinace mezioborové spolupráce.

Povinné informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Příspěvková organizace je zřízena zřizovací listinou ze dne 12. 12. 2019.

Zřizovatelem je statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín.

Dokumenty ke stažení ze složky Kancelář architekta města Zlína

KAMZ zřizovací listina

0.48MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Návrh rozpočtu 2020_KAM

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Návrh rozpočtu 2021_KAM

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru