menu
zavřít

Úřední deska

Obecně závazné vyhlášky a nařízení SMZ

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je obec primárně zmocněna Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále též v některých speciálních zákonech.

Územní působnost obecně závazných vyhlášek a nařízení obce se vztahuje pouze na území obce, která tyto předpisy vydala (s výjimkou některých typů nařízení, které se na základě zmocnění stanoveného ve speciálních předpisech mohou vztahovat i na území jiných obcí nacházejících se ve správním obvodu obce, které takovéto nařízení vydala).

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce zavazují všechny osoby nacházející se na území příslušné obce, a to bez ohledu na jejich trvalé bydliště či sídlo.

Obecně závazná vyhláška obce je místní právní předpis vydávaný obcí v rámci výkonu její samostatné působnosti, tj. v záležitostech, které si obec řeší sama. Vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva obce.

Nařízení obce je místní právní předpis vydávaný obcí v rámci výkonu její přenesené působnosti, tj.  v rámci výkonu státní správy svěřené zákonem obci. Vydávání nařízení obce patří do pravomoci rady obce (výjimkou jsou malé obce kde se rada obce nezřizuje a vydávání nařízení obce zde v důsledku této skutečnosti patří do kompetence zastupitelstva).

S účinností od 1. 1. 2022 se na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů"), již nevyhlašují obecné závazné vyhlášky a nařízení na úřední desce obce, ale v uvedené Sbírce právních předpisů, kterou spravuje Ministerstvo vnitra ČR.

Na úřední desce obce se pouze zveřejní po dobu 15 dnů oznámení o tom, že byl příslušný místní právní předpis vyhlášen ve Sbírce právních předpisů.

Sbírka právních předpisů je bezplatně a neomezeně veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na tomto odkazu: https://sbirkapp.gov.cz/

Z důvodu lepší přehlednosti a praktičnosti však statutární město Zlín i nadále trvale zveřejňuje texty svých platných právních předpisů, včetně jejich úplných znění, na svých webových stránkách v sekci "Jsem občan" – podsekce "Obecně závazné vyhlášky a nařízení" (viz též níže uvedený odkaz).

V současné době není v zveřejněn žádný dokument.

Související odkazy

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru