Česky

Česky

English

menu
zavřít

Úřední deska

Obecně závazné vyhlášky a nařízení SMZ

Do 31. 12. 2021 se obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí vyhlašovaly zveřejněním na úřední desce obce po dobu minimálně 15 dnů.

S účinností od 1. 1. 2022 se na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů ÚSC"), obecné závazné vyhlášky a nařízení již nevyhlašují na úřední desce obce, ale v uvedené Sbírce právních předpisů ÚSC, kterou spravuje Ministerstvo vnitra ČR, a kde jsou i trvale zveřejněny. Na úřední desce obce se od 1. 1. 2022 pouze zveřejní po dobu 15 dnů oznámení o tom, že byl příslušný místní právní předpis obce vyhlášen ve Sbírce právních předpisů ÚSC.

Sbírka právních předpisů ÚSC je bezplatně a neomezeně veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na odkazu: https://sbirkapp.gov.cz/

Z důvodu lepší přehlednosti a uživatelského komfortu však statutární město Zlín na odkazu Obecně závazné vyhlášky a nařízení i nadále zveřejňuje úplná znění svých platných obecně závazných vyhlášek a nařízení (tj. znění se zapracováním všech novelizací), neboť Sbírka právních předpisů ÚSC takovouto možnost zobrazení úplných znění právních předpisů nenabízí.

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

10.04.2024 - 25.04.2024

Daniel Novák / Odbor právní

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

10.04.2024 - 25.04.2024

Daniel Novák / Odbor právní

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru