Česky

Česky

English

menu
zavřít

Bytové domy

Obytný soubor Jižní svahy, první etapa 1970

Autor: arch. Š. Zelina, J. Gřegorčík

Město Zlín se rozvíjelo především v údolní nivě ve směru východozápadním, jen málo postupovalo do svahů, které ho obklopovaly od severu a jihu. Prakticky nevyužity zpočátku zůstaly jižní svahy Podřevnického údolí. Až v roce 1968 byla vypsána soutěž na obytnou zástavbu Jižních Svahů, kde v 70.-tých letech minulého století začala vyrůstat nová část města Zlína, sídliště Jižní Svahy, které je dostavováno až do současnosti.

Jižní svahy ve své 1. etapě z let 1972 – 1980 architektů Jiřího Gřegorčíka a Šebestiána Zeliny (dílčí spolupráce architekti Vladimír Vyhňák, Antonín Adamík, František Dohnal, Miroslav Cekota) patří nepochybně k tomu nejlepšímu, co bylo v našem městě postaveno. V kontextu doby vzniku byla výstavba této městské části ojedinělým počinem jak z hlediska urbanistického, tak architektury. Navzdory všeobjímající náruči centrálních normalizátorů tehdejšího ministerstva pro technický a investiční rozvoj, pro které byl prioritním faktorem nové soustředěné výstavby ukazatel hustoty obyvatel na hektar, se podařilo architektům nevídané. Obytný soubor se v jejich podání změnil na městskou čtvrť se skvělým urbanistickým konceptem, s širokou nabídkou typů bytových domů od bodových přes terasové, chodbové až po malé byty v segmentovém domě i rodinných domů řadových a terasových. Strukturu urbanistického návrhu I. etapy sídliště ovlivnila do značné míry složitost terénní konfigurace a obtížné dopravní napojení na město.

Princip urbanistického konceptu anglického zahradního města, tedy obytné domy rozptýlené v zeleni, uplatněný v obytných čtvrtích Baťovy éry, byl v urbanistické koncepci Jižních svahů geniálně transformován na bytové domy a doplněn o veřejné stavby - obchody, služby, školy, školky, jesle, restaurace, hřiště, podzemní garáže. Ty byly realizovány, ve své době rovněž neobvykle, souběžně s byty. Celek je osazen do cíleně založené zeleně (sadové úpravy Ing. Kozová, Ing. Tuzarová).

Typizace bytových domů (typová řada T06B a NKS), vnímaná jako nutné zlo, byla architekty posunuta do polohy chtěného řešením mj. i povrchových úprav a detailů, pro "paneláky" neobvyklým. Obklady cihelným páskem navazují na zlínskou tradici režného zdiva. Jsou kombinovány s pohledovým betonem, ztvárněným skutečně "pohledově" s reliéfní povrchovou strukturou, která je ukázkou promyšleného použití jinak zprofanovaného typizovaného výrobku k neočekávanému, překvapivě dobrému výsledku. Vše je doplněno detaily v bílé – okna, výplně zábradlí.

V textu byly použity citace z článku "Přelet nad sídlištěm Jižní Svahy 2003", Ing.arch.Pavla Nováka

(další informace Revitalizace panelových bytových domů ve Zlíně – Jižní Svahy)

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru