Česky

Česky

English

menu
zavřít

Komunitní život

Podání žádosti

Rada města Zlína schválila termíny výzev pro podání žádostí o neinvestiční dotace z Fondu prorodinných aktivit, podoblast Komunitní život statutárního města Zlína pro rok 2024.

Žádosti o dotace se podávají pouze elektronickou formou.

Elektronické formuláře pro podání žádosti budou uvolněny k vyplňování:

od 10. 1. 2024 do 15. 11. 2024.

FORMULÁŘE k vyplnění ZDE:

https://formulare.zlin.eu/zadostprorodinneaktivitykomunita

Pozn. Po kliknutí na odkaz můžete být vyzvání k instalaci doplňkového softwaru, který si prosím nainstalujte. 

Zpracování formuláře

 1. Zkontrolovat – po stisknutí tohoto tlačítka je žádost zkontrolovaná z hlediska vyplnění všech povinných polí. Nekontroluje faktickou správnost vyplněných údajů.
 2. Uložit/Uložit jako – stisknutím tohoto tlačítka přerušíte vyplňování žádosti. Tlačítko slouží k uložení rozpracované žádosti. Po jeho stisknutí se Vám uloží žádost do Vašeho počítače. Uložený soubor bude ve formátu XML. Tento soubor si nemůžete ve svém počítači zobrazit (nejde otevřít). Pro pokračování ve vyplňování žádosti si znovu otevřete „prázdnou“ žádost z odkazu výše. V záhlaví v levém horním rohu žádosti je tlačítko Načíst XML. Po stisknutí tohoto tlačítka se Vám otevře okno, ve kterém musíte najít XML soubor s rozpracovanou žádostí, který máte uložený ve svém počítači. Následně pokračujete ve vyplňování žádosti.
 3. Kontrolní tisk – stisknutím tohoto tlačítka se Vám zobrazí žádost v souboru PDF, který si můžete vytisknout, příp. uložit do počítače. Jedná se o pracovní verzi, která NENÍ podaná. Kontrolní tisk můžete používat opakovaně.

 

Postup pro odeslání žádosti

Organizace, které mají datovou schránku:

 • vyplníte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolíte odeslání formuláře pomocí možnosti Odeslat přes datovou schránku, budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů do své datové schránky,
 • po odeslání si formulář stáhnete do „pdf“ a uložte si ho na svůj počítač.

Organizace disponující elektronickým podpisem:

 • vyplňte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolte možnost Elektronicky podepsat a odeslat e-mailem. Formulář podepíšete svým zaručeným elektronickým podpisem,
 • po odeslání si formulář stáhněte do „pdf“ a uložte si ho na svůj počítač.

Organizace, které nemají elektronický podpis:

 • vyplníte formulář,
 • pomocí tlačítka Zkontrolovat zjistíte, zda máte ve formuláři vyplněná všechna povinná políčka,
 • zvolte poslední tlačítko Osobní podání,
 • formulář se zobrazí ve formátu „pdf“, který vytisknete, současně si soubor stáhněte do „pdf“ a uložte si ho na svůj počítač,
 • vytištěný formulář orazíte, podepíšete a dodáte v termínu ukončení zvolené výzvy do 14 hod., Odbor kanceláře primátora, nám. Míru 12 a to na podatelnu, nebo do kanceláře č. 209, ul. Zarámí 4077 (budova PSG). 

Upozornění: Po zavření „pdf" souboru se Vám zobrazí číslo žádosti, pod kterým byla zaevidovaná do systému. Soubor pro tisk, příp. uložení si můžete znovu zobrazit pomocí tlačítka Osobní podání

Po zavření prohlížeče již žádost nelze vytisknout!

Pozn. Vyplňování žádostí neponechávejte na poslední chvíli. Písemná žádost musí být doručena na Magistrát města v limitu stanoveném výzvou, tj.  do 15. 11. 2024. Žádost dodaná po termínu bude vyřazena z projednávání.

Další informace: Bc. Lucie Zábojová, administrátor fondu,

tel: 577 630 188 nebo e-mail: luciezabojova@zlin.eu

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru