Česky

Česky

English

menu
zavřít

Komunitní život

Základní informace

Od kdy je možné podat žádost na finanční podporu Fondu prorodinných aktivit podoblasti Komunitní život?

Od 10. ledna 2024 do 15. listopadu 2024 do 14 hod.

Kde se nachází žádost pro vyplnění?

https://formulare.zlin.eu/zadostprorodinneaktivitykomunita

Postup pro vyplnění: https://www.zlin.eu/postup-zadatele-pri-elektronickem-podani-0

Jaké akce jsou z podoblasti Komunitní život podporovány?

Příklady možný podporovaných akcí: https://www.zlin.eu/priklady-moznych-podporovanych-akci

Jsou např. sousedské setkání, drakiáda, sportovní utkání, dětský den atd.

Jaké jsou kritéria hodnocení žádosti?

 • Žádost podaná ve stanovené lhůtě,
 • formální náležitosti žádosti,
 • kvalita a přínos akce.

Kdo může žádat o finanční podporu?

Fyzické i právnické osoby, které nebyly založeny za účelem zisku.

Jaká je výše finanční podpory?

Maximální výše finanční podpory je 10.000 Kč.

Jaká je lhůta pro rozhodnutí o žádosti?

Do 7 pracovních dnů od podání žádosti.

Jaké jsou podmínky pro poskytnutí finanční podpory?

 • uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory,
 • max. 5 akcí na jednoho žadatele,
 • projekt nesmí být spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté statutárním městem Zlínem,
 • atd.

Na které místní části se vztahuje finanční podpora Komunitního života?

Finanční podpora je poskytována na akce konané na území místních částí "vnitřního" Zlína. 

Místní části "vnitřního" Zlína:

 • Bartošova čtvrť,
 • Jižní Svahy I,
 • Jižní Svahy II,
 • Lazy, Lesní čtvrť,
 • Letná,
 • Mokrá, Zlínské Paseky,
 • Obeciny,
 • Podhoří,
 • Podvesná, Benešovo nábřeží,
 • Vršava, Nivy,
 • Zálešná, Kúty,
 • Zlín-centrum.

Jaké jsou způsobilé a uznatelné náklady/výdaje?

 • drobné občerstvení pro účastníky akce,
 • nákup nářadí, materiálu a vybavení (udržitelnost nakoupených jednotlivých kusů vybavení může být upřesněna v programu a upravena ve smlouvě),
 • propagace (např. tisk propagačních letáků, plakátů),
 • věcné dary (pouze v podobě výher v soutěžích),
 • náklady spojené se vzděláváním a osvětou veřejnosti,
 • náklady prokazatelně spojené s přípravou a realizací projektu.

Které náklady/výdaje způsobilé a uznatelné nejsou?

 • mzdové výdaje,
 • alkoholické nápoje a tabákové výrobky a výrobky z nich, a to i v případě, že jsou poskytovány jako ceny, odměny nebo dárkové balíčky,
 • náklady nesouvisející s přípravou a realizací projektu.

Jaké jsou podmínky pro použití a finanční vypořádání podpory?

 • zajištění publicity finanční podpory projektu, tj. povinnost zveřejnění informace, že projekt byl podpořen statutárním městem Zlínem,
 • vyúčtování dotace,
 • fotodokumentace akce aj.

Kdy budou poskytnuty žadateli finanční prostředky?

Do 7 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

Výše jsou uvedeny pouze základní informace.

Podrobné informace o finanční podpoře naleznete na:

www.zlin.eu/dotace,

Obecná pravidla pro poskytování finanční podpory, 

Pravidla pro poskytování finanční podpory - Fondu prorodinné aktivity, podoblasti Komunitní život.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru