Česky

Česky

English

menu
zavřít

Průmyslové a zemědělské stavby

Podnikatelské inovační centrum Zlín - 23. budova, 2006

Autor: Ing. arch. Pavel Mudřík, ing. arch. Pavel Míček

Bývalá výrobní budova č. 23, která se po rekonstrukci slouží jako Podnikatelské inovační centrum Zlín je součástí východní části bývalého Baťovského výrobního areálu. Jedná se o ojedinělý soubor budov na jejichž platformě vyrostlo ve 30. a 40. letech 20. století celé město. Svébytnost zlínské architektury a především urbanismu spočívá v použití nové průmyslové metody hromadné výstavby továrních, veřejných i obytných budov způsobem a rozsahem, který neměl u nás ani ve světě obdoby.

Požadavkem zadání bylo přetvořit typický Baťovský výrobní skeletový objekt (3x13 polí 6,15x6,60 m, 4np.) na kancelářskou budovu s maximálním množstvím flexibilních kancelářských ploch a odpovídajícím zázemím ( kavárna, obchodní plochy atd.).

Prostorová koncepce budovy se odvíjí z centrálního atriového prostoru (střední trakt), kolem něhož jsou uspořádány kancelářské plochy s přímím denním světlem. Střední komunikační prostor je propojen vertikálně skrz otvory ve stropních deskách přes všechna patra, což umožňuje dostat do nitra budovy horní světlo. Na tuto formu prosvětlení navazuje ve čtyřech místech ještě světlo boční, skrz prosklené stěny tubusů s jednacími místnostmi. Tyto tubusy prochází skrz původní plášť budovy až do exteriéru (plech Corten) kde dávají jasně najevo novou formu vnitřního uspořádání. Součástí budovy je také vnější výtahová věž z 60.let 20. století. Její krásná vertikální proporce je zakončena bývalou strojovnou výtahu, dnes vyhlídkou na celý areál.

Za důležitou součást koncepce považujeme také ponechání původních parapetních vyzdívek z 30.let spolu s repasovanými okny z 60.let minulého století. Použití nových materiálů má opět odezvu ve svém okolí: tubusy - plech Corten, vestavba ve čtvrtém poschodí – černá vodovzdorná překližka, vstupní partie – černý plech, požární schodiště – černý antikorozní nátěr + žárový pozink, podlahy – cementovo-epoxidové lité stěrky , příčky – dřevěná montovaná konstrukce – povrch světlá dýha...apod. Objekt by měl být charakteristický svou původní industriální syrovostí a zároveň konstrukční křehkostí s odkazem na historicky klíčové období výstavby Velkého Zlína.

Čerpáno z archiwebu

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru