Česky

Česky

English

menu
zavřít

Film

Pokyny pro podávání žádostí a vyúčtování - postup žadatele/příjemce při elektronickém podání

Žádosti o dotace se podávají pouze elektronickou formou. Odkaz na elektronický formulář jednotlivých programů je uveden vždy v dané výzvě. Elektronické formuláře pro podání žádosti budou uvolněny k vyplňování vždy po dobu termínů v jednotlivých dotačních programech.

Pozn.:

Ne všechny internetové prohlížeče podporují elektronický formulář žádosti.
Je doporučeno používat: Mozillu Firefox, Google Chrom, příp. Edge.
Po kliknutí na odkaz formuláře můžete být vyzváni k instalaci doplňkového softwaru.

Zpracování formuláře:

 • vyplníte formulář žádosti,
 • tlačítko Zkontrolovat slouží ke kontrole, zda byla v žádosti vyplněna všechna povinná pole a
  ke kontrole úplnosti žádosti,
 • tlačítko Uložit / Uložit jako slouží pouze k uložení rozpracované žádosti. Po stisknutí tohoto tlačítka se Vám otevře okno pro uložení žádosti do Vašeho počítače. Uložený soubor bude ve formátu XML. Tento soubor je pro uchování rozpracované žádosti na pozdější dopracování a odeslání! Pro takové pokračování ve vyplňování žádosti si znovu otevřete „prázdnou“ žádost z odkazu ve výzvě. V levém horním rohu žádosti je tlačítko Načíst XML. Po stisknutí tohoto tlačítka se Vám otevře okno, ve kterém musíte najít XML soubor s rozpracovanou žádostí, který máte uložený ve svém počítači (jako když přikládáte přílohu e-mailu). Následně pokračujete ve vyplňování žádosti.

Po kontrole žadatelé vyplněný formulář s povinnými i dalšími přílohami odesílají
na úřad:

 • Žadatelé s datovou schránkou:
  Zvolíte odeslání formuláře pomocí možnosti Odeslat přes datovou schránku, budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů do své datové schránky, po odeslání si formulář můžete stáhnout do „pdf" souboru a uložit na svůj počítač.
 • Žadatelé disponující elektronickým podpisem:
  Zvolíte možnost Elektronicky podepsat a odeslat e-mailem. Formulář podepíšete svým zaručeným elektronickým podpisem, na e-mail zadaný v žádosti přijde potvrzení
  o odeslání, po odeslání si formulář můžete stáhnout do „pdf" souboru a uložit na svůj počítač.
 • Žadatelé, kteří nemají elektronický podpis:
  Zvolte možnost Vytisknout vyplněný formulář, vytištěný formulář, podepíšete (popř. orazíte) a dodáte do termínu podávání žádostí. Dnem dodání se rozumí datum doručení písemné žádosti na podatelnu Magistrátu města Zlína. I žádost v tiskové podobě musí být na úřad dodána do termínu uvedeném ve výzvě. Vyplňování žádosti proto nenechávejte na poslední chvíli. Žádost doručená po termínu bude vyřazena z projednávání.

Upozornění: 

Po uzavření „pdf" souboru se Vám na konci formuláře zobrazí číslo, pod kterým byla tímto postupem žádost zaevidovaná na elektronickém úložišti města. Soubor si můžete ještě znovu zobrazit pomocí tlačítka Vytisknout odeslaný formulář. 

Všechny přijaté žádosti budou následně tajemníkem fondu kontrolovány. Pokud bude zjištěn nějaký nedostatek (chybí povinná příloha, nesrovnatelnost v nákladech apod.), bude žadateli zaslán e-mail s popisem chyby a odkazem na otevřený formulář pro nápravu v požadovaném termínu. Pokud žádost nebude v tomto termínu opravena, formulář se uzamkne bez opravy. 

Další informace na tel: 577 630 930, p. Kvasničková, e-mail: barborakvasnickova@zlin.eu

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru