Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlín cyklistický (cyklokoordinátor)

Pracovní skupina "Cyklistická doprava"

Pracovní skupina Cyklistická doprava byla ustavena dne 25.7.2011 usnesením Rady města Zlína č. 58/15R/2011.

Pracovní skupina je zřízena na základě Uherskohradišťské charty, jejímž signatářem se stalo město Zlín dne 31.5.2011. Činnost pracovní skupiny je zaměřena na podporu rozvoje cyklistické dopravy, cykloturistiky a rekreace v souladu s cíli Uherskohradišťské charty. Jednání pracovní skupiny zejména vede ke koordinaci postupu členů pracovní skupiny týkajícího se cyklistické dopravy ve Zlíně a jejího rozvoje. V záležitostech týkajících se cyklistické dopravy a rekreace je pracovní skupina iniciativním a poradním orgánem Rady města Zlína.

V kompetencích pracovní skupiny je zejména:

  • navrhovat orgánům města opatření zaměřené na rozvoj cyklistické dopravy, cykloturistiky a rekreace,
  • účastnit se procesu přípravy a zpracování koncepcí a strategií zaměřených na rozvoj cyklistické dopravy ve městě,
  • projednávat plán projektů, akcí a marketingových aktivit města zaměřených na podporu a rozvoj cyklistické dopravy,
  • projednávat podstatné technické aspekty staveb cyklistické infrastruktury,
  • projednávat organizaci cyklistické dopravy a dopravního značení ve městě a jejich změny,
  • posuzovat dopad ostatních plánovaných staveb, zejména dopravních, na cyklistickou dopravu.

Jmenovité složení pracovní skupiny Cyklistická doprava

Pořadí Jméno Pozice v pracovní skupině Subjekt
1. Josef Novák předseda pracovní skupiny člen Rady města Zlína (Zlínská volba)
2. Ing. Jan Krejčí člen člen Zastupitelstva města Zlína (Zlín 21)
3. Ing. Miroslav Šenkýř člen člen Zastupitelstva města Zlína (ODS)
4. Ing. Petr Novák, Ph.D. člen delegován ČSSD
5. Ing. et Ing. Martin Habuda tajemník (cyklokoordinátor) Magistrát města Zlína, odd. koordinace projektů (projektový manažer, cyklokoordinátor)
6. Ing. Leopold Bednařík člen Magistrát města Zlína, Odbor realizace investičních akcí (vedoucí odboru)
7. Ing. Michal Zlámal člen Magistrát města Zlína, Odbor koncepce a realizace dopravníhc staveb (vedoucí odd. technicko-ekonomického řízení)
8. Šárka Kubáčová člen Magistrát města Zlína, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb (výkupy pozemků)
9. Ing. Arch. Ivana Holišová člen Magistrát města Zlína, odd. urbanismu a architektů (architekt specialista)
10. Mgr. Ing. Daniel Novák, Ph.D. člen Magistrát města Zlína, Odbor právní (právník)
11. Ing. Marcela Sedlářová člen Projektová kancelář A-S
12. por. Zdeněk Kratochvíla člen Policie ČR Zlín, Dopravní inspektorát
13. Jiří Balajka člen Technické služby Zlín, s.r.o.
14. Milan Sládeček člen Krajský svaz cyklistiky, o.s.

Aktualizované jmenovité složení pracovní skupiny dle usnesení RMZ č. 125/4R/2012, za dne 27.2.2012.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru