Česky

Česky

English

menu
zavřít

Dopravní, inženýrské a ekologické stavby

Revitalizace Gahurova prospektu, 2013

Autor: ellement, kancelář pro architekturu a design - Jitka Ressová, Hana Maršíková, Jan Pavézka, spolupráce: Martin Velecký, Petra Martináková, Ondřej Stolařík , umělecké dílo: Jiří Valoch   

Hlavním záměrem kanceláře ellement se stalo naplnění základní a na první pohled jednoduché ideje "Projít a nepřerušit". Projít - umožnit lidem volný pohyb v prostoru, který je kultivovaný, čistý, přehledný a funkční, nepřerušit - cíleně navázat a reagovat na koncepci F.L.Gahury a dál ji rozvinout ve stávajících podmínkách, tedy vztahovat projekt jak lidskému měřítku, tak k urbanistickému.
Tento záměr je zrealizovaný prostřednictvím modelace terénu plynulým vypnutím tvaru travnatých ploch do podoby mírných kopečků, které jsou definovány trasováním cest a zapuštěním chodníků pod úroveň původního terénu. Návrh kanceláře ellement přitom navazuje na chodníky v horní části GP, které v diagonálách protínají travnatou plochu a spojují jednotlivé objekty internátů po obou stranách. GP je místem křížení a pohybu většího počtu lidí, moment křížení je v návrhu zdůrazněn protínajícími se cestami pro pěší. Směry nových cest - chodníků vycházejí z důkladné analýzy pohybu pěších přes dané území a jsou souběžné s podélnými osami čtveřice významných budov po stranách území - budov Tržnice, Prioru, Univerzitní knihovny a KUCu, zároveň také na trasu směřující do historického centra města. Chodníky jsou vyrobeny z litého betonu, pro exaktní vyznění všech detailů byl na obklad obrubníků zvolen kompozitní materiál - sklocement. Díky tomuto užití bylo možné integrovat obslužné prvky závlahy, pítka a sedáky do zvýšených obrubníků.

Travnatá plocha uvozuje svou modelací zbytek GP a nenápadně odkazuje k historickému významu celého prostoru. Nově vzniklé cesty jsou díky svému zapuštění téměř neviditelné. Pro vzdáleného pozorovatele tak vzniká dojem, že území je zatravněné, celistvé a plynule navazuje na horní část GP, nepřerušený pás zeleně se opticky sčítá a vytváří trávníkové zrcadlo. Uvnitř GP naopak nově vzniklý terén chrání odpočívajícího chodce od rušné křižovatky. Zeleň jej obklopuje ze všech stran a vzniká komornější atmosféra vhodná pro relaxaci a oddech. V letních měsících je možný pobyt i na samotných terénních vlnách, kde je použit kvalitní trávník se závlahovým systémem. Pro zvýšení komfortu užívání jsou v horním křížení umístěny pítka s pitnou vodou, která jsou určená jak pro chodce i jejich psí doprovod. Neposledním benefitem pro občany i návštěvníky města  je možnost připojením k internetu přes městkou Wifi síť. Travnatý prostor je olemován plechovým pozinkovaným obrubníkem, který v kontaktu s zvýšenými obrubníky vytváří skrytý přetokový žlab.

Veřejné osvětlení chodníků v oblasti GP je zabudováno do sklocementových stěn zapuštěných chodníků. Došlo také k výměně veřejného osvětlení kolem revitalizovaného území a doplnění svítidel u KUCu pro intenzivnější nasvícení dopravní křižovatky. V průběhu prací byly předlážděny pěší trasy v okolí parku při Gahurově ulici a zároveň byl zbudován zvýšený práh sloužící jako zklidňující prvek dopravy na komunikaci a místo pro přecházení.

Čerpáno z Archiwebu

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru