Česky

Česky

English

menu
zavřít

Dopravní, inženýrské a ekologické stavby

Revitalizace třídy J. A. Bati, 2012

Revitalizace třídy J. A. Bati v areálu bývalého Svitu vyřešila nově nejen úpravu dopravního řešení, ale i nové architektonické a materiálové pojetí parteru a vlastní komunikace.
Osa komunikace byla umístěna tak, aby nové řešení umožnilo umístění pěších komunikací po obou stranách ulice v přímém směru, kde vnější líc chodníku lemuje hranice přilehlých objektů.
Na protější straně byla založena nová alej. Stromy byly osazeny zčásti do kovových mříží do dlažděných ploch, zčásti do zatravněných záhonů umožňujících spojení rozdílných výškových poměrů v příčném směru komunikace a parteru. Toto řešení umožnilo flexibilní řešení městského parteru s možností přístupů do prostor přízemí po celém obvodu fasády a zapojení parteru pro oživení současné a budoucí náplně budov.

Pěší komunikace jsou řešeny v betonové dlažbě 40/40 cm. Parkovací stání jsou řešeny rovněž z betonové dlažby ve formátu 20/20 cm. Oddělovací pruhy jsou ze stejného materiálu v barevném provedení antracitově černé. Vozovka je asfaltová.
Vzrostlá zeleň je osazena do kovových roštů stříbrošedé barvy, popř. do travnatých záhonů. Po obou stranách vozovky jsou osazeny stožáry veřejného osvětlení v černé barvě. Ulice je doplněna dalšími prvky venkovního mobiliáře jako jsou např. stojany na kola a odpadkové koše . Rovněž byly doplněny paravany pro kapotáž kontejnerů.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru