Česky

Česky

English

menu
zavřít

Rozpočty a závěrečné účty

Rozpočet a závěrečný účet na rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014

02.06.2015 - 31.12.2030

Iva Krygelová / Odbor ekonomický

01 Úvod přehled o hospodaření za rok 2014 str 001_002.PDF

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

02 01 Příjmy za rok 2014 str 003_005.PDF

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

02 02 Příjmy za rok 2014 str 006_010.PDF

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

03 01 Financování za rok 2014 str 011.PDF

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

03 02 Vývoj provozního salda za rok 2014 str 012.PDF

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

03 03 Ukazatel SIMU a dluhová služa za rok 2014 str 013_014.PDF

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

03 04 Použití dlouhodobého úvěru za rok 2014 str 015.PDF

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

03 05 Použití úvěru na investice a opravy majetku za rok 2014 str 016.PDF

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

04 01 Investiní výdaje za rok 2014 str 017_031.PDF

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

04 02 Investiční výdaje srovnání v letech 2011-2014 str 032.PDF

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

05 01 Provozní výdaje za rok 2014 str 033_057.PDF

0.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

05 02 Provozní výdaje srovnání v letech 2011-2014 str 058.PDF

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

05 03 Provozní výdaje za rok 2014 str 059_065.PDF

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

05 04 Provozní transfery za rok 2014 str 066_072.PDF

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

06 01 Výdaje dle místních ástí za rok 2014 str 073.PDF

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

06 02 Výdaje dle místních částí za rok 2014 str 074_082.PDF

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

07 Příspěvkové organizace včetně finančníhov ypořádání str 083_088.PDF

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

08 01 Finanční vypořádání za rok 2014 část I str 089_111.PDF

0.79MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

08 02 Finanční vypořádání za rok 2014 část II str 112_123.PDF

0.35MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

09 01 Fondy Ekofond odbor městské zeleně str 124.PDF

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

09 02 Fondy Ekofond odbor životního prostředí a zemědělství str 125_126.PDF

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

09 03 Fondy Fond pro mezinárodní styky str 127_128.PDF

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

09 04 Fondy Fond mládeže a tělovýchovy str 129_133.PDF

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

09 05 Fondy Fond na opravy a modernizaci bydlení str 134.PDF

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

09 06 Fondy Fond na obnovu Památníku Tomáše Bati str 135.PDF

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

09 07 Fondy Fond zdraví str 136_138.PDF

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

09 08 Fondy Kulturní fond str 139_144.PDF

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

09 09 Fondy Sociální fond str 145_148.PDF

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

09 10 Fondy FKSP str 194_150.PDF

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

10 01 Účetní závěrka 2014 12 31 str 151.PDF

0.56MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

10 02 ROZVAHA 2014 12 31 str 152_156.PDF

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

10 03 VZZ 2014 12 31 str 157_159.PDF

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

10 04 Příloha k ÚZ 2014 12 31 str 160_177.PDF

0.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

10 05 Přehled o změnách vlastního kapitálu 2014 12 31 str 178.PDF

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

10 06 Přehled o peněžních tocích 2014 12 31 str 179.PDF

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

11 01 Doplňující informace k rozvaze str 180_191.PDF

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

11 02 Dlouhodobý finanční majetek str 192.PDF

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

11 03 Pohledávky str 193.PDF

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

11 04 Rekapitulace účtu 231 str 194.PDF

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

11 05 Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty str 195_204.PDF

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

11 06 Doplňující informace k podrozvaze str 204_211.PDF

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

11 07 Obecné doplňující informace k ÚZ str 212_217.PDF

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

11 08 Seznam příspěvkových organizací SMZ str 218.PDF

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

11 09 Účast SMZ ve spol vlastníků bytových jednotek str 219.PDF

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

11 10 Účast SMZ ves pol vlastníků nebytové prostory a garáže str 220.PDF

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

12 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014.PDF

0.6MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rozpočet na rok 2014

10.12.2013 - 31.12.2024

Iva Krygelová / Odbor ekonomický

Investiční výdaje 2014.pdf

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Peněžní fondy 2014.pdf

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Provozní dotace, příspěvky a jmenovité akce 2014.pdf

0.11MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Provozní výdaje 2014.pdf

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rekapitulace 2014.pdf

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru