Česky

Česky

English

menu
zavřít

Vodní pramen Příluky má zvýšené hodnoty železa

6. 10. 2020

Aktuality

117

Zlín - Statutární město Zlín - Odbor životního prostředí a zemědělství dlouhodobě sleduje kvalitu vody v několika pramenech ve Zlíně. Jedním z nich je i pramen podzemní vody v Přílukách u točny MHD.

Zlín - Statutární město Zlín - Odbor životního prostředí a zemědělství dlouhodobě sleduje kvalitu vody v několika pramenech ve Zlíně. Jedním z nich je i pramen podzemní vody v Přílukách u točny MHD.

Základní chemický a mikrobiologický rozbor vody je zde prováděn 4x ročně a výsledky ve sledovaných ukazatelích vždy splňovaly požadavky na pitnou vodu. V r. 2019 však byly poprvé zaznamenány zvýšené hodnoty železa mírně nad stanovený limit, tento nepříznivý trend pokračuje i v letošním roce. Hodnoty železa se postupně zvýšily do té míry, že v současné době ovlivňují barvu, chuť i pach vody.

Poslední rozbor ze srpna 2020 tuto skutečnost potvrdil. Příčinou zvýšeného obsahu železa ve vodě je s velkou pravděpodobností koroze potrubí, kterým voda vytéká již od šedesátých let 20. století. Jedná se o horizontální odvodňovací vrt, který byl tehdy proveden v souvislosti se sanací sesuvu, ke kterému došlo ve svahu nad současným pramenem. Přestože je tedy voda z pramene Příluky po mikrobiologické stránce v pořádku a také obsah dusičnanů je podlimitní, její senzorické vlastnosti jsou negativně ovlivněny zvýšeným obsahem železa.

„Stále tedy platí pravidlo, které opakovaně zdůrazňujeme, tj. že vodu z přírodních zdrojů lze využívat k pitným účelům pouze na vlastní zodpovědnost. Informace o výsledcích rozborů je vyvěšena přímo v altánu u pramene a rovněž na stránkách www.zlin.eu. OŽPaZ prověřuje možnosti kamerového průzkumu stavu potrubí a možnosti jeho případné sanace,“ sdělila vedoucí oddělení vodního hospodářství, Martina Vašátková.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru