menu
zavřít

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Úplná znění nejdůležitějších vyhlášek a nařízení

V této sekci jsou pro snazší orientaci a použití uvedena úplná znění (tj. znění včetně novel) nejdůležitějších aktuálně platných obecně závazných vyhlášek a nařízení vydaných statutárním městem Zlínem.

V textu konkrétního právního předpisu jsou příslušné novely vyjmenovány hned pod jeho názvem a vyznačeny kurzívou.

Pokud nebyl daný právní předpis dosud novelizován, výčet novel v jeho textu obsažen není.

V návaznosti na další normotvornou činnost statutárního města Zlína budou úplná znění obecně závazných vyhlášek a nařízení průběžně aktualizována.

Původní znění konkrétního právního předpisu, resp. znění jeho jednotlivých novel, je v případě potřeby možno dohledat v sekcích vyhlášek a nařízení chronologicky řazených podle jednotlivých let jejich vydání.

Dokumenty ke stažení ze složky úplná znění nejdůležitějších vyhlášek a nařízení

Nařízení č. 3/2022 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 12/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (úplné znění)

0.15MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 11/2021, kterou se stanovuje obecní systém odpadového hospodářství a podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích (vyhláška o odpadech) (úplné znění)

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o pouličních uměleckých produkcích (úplné znění)

0.06MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (úplné znění)

4.83MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 8/2020 o místním poplatku z pobytu (úplné znění)

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nařízení statutárního města Zlína č. 3/2020 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (úplné znění)

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku ze psů (úplné znění)

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku ze psů (úplné znění)

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích (úplné znění)

4.91MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o používání pyrotechnických výrobků (úplné znění)

13.36MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 12 (úplné znění)

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 - cenová mapa - grafická část (úplné znění)

3.37MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 - cenová mapa - textová část (úplné znění)

0.72MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o určení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry (úplné znění)

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nařízení statutárního města Zlína č. 5/2017, kterým se vydává tržní řád (úplné znění)

16.89MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 10/2016, kterou se stanovují případy vymezení kratší nebo žádné doby nočního klidu (úplné znění)

0.1MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, kterou se vydává požární řád (úplné znění)

0.27MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nařízení statutárního města Zlína č. 4/2013 o stání vozidel ve městě (úplné znění)

0.87MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o podmínkách užívání dětských hřišť a sportovišť v majetku statutárního města Zlína (úplné znění)

37.67MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o ochraně veřejné zeleně (úplné znění)

0.07MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o regulaci provozní doby hostinských, zábavních a smíšených provozoven (úplné znění)

0.3MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nařízení č. 4/2012 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (úplné znění)

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích (úplné znění)

8.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nařízení č. 3/2010 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (úplné znění)

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nařízení č. 2/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací (úplné znění)

0.05MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí (úplné znění)

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

NařízenÍ č. 4/2007, kterým se vydává "Integrovaný místní program ke snižování znečištění ovzduší statutárního města Zlína" (úplné znění)

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 12/2005 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob (úplné znění)

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení (úplné znění)

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích (úplné znění)

0.09MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Obecně závazná vyhláška č. 4/V/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (úplné znění)

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru