Česky

Česky

English

menu
zavřít

Veřejně přístupná dětská hřiště a sportoviště

Workoutová hřiště

Hřiště č. 454  Centrální park Jižní Svahy - workoutová sestava Colmex s dalšími posilovacími stroji

Hřiště č. 315  Podhoří u Triomarketu - workoutová sestava Colmex

 

Hřiště č. 122 Vysoká Mez

Jde o sportovní hřiště pod širým nebem. Prvky pro mládež a dospělé jsou určeny k protahovacím a posilovacím cvikům a zvyšování kondice. Jednotlivé prvky a lavice jsou sestavené tak, aby se na nich daly dělat i ty nejjednodušší protahovací cviky, ale také aby na nich bylo možné provádět i náročná posilovací cvičení. Na hřišti jsou umístěny pokyny pro správné cvičení.

Hřiště č. 419 Centrální park Jižní Svahy

Jde o třígenerační sportovní hřiště pod širým nebem. Hřiště je zaměřené sportovně a je pro všechny věkové kategorie. I pro malé děti byly zvoleny prvky, které rozvíjí jejich pohybové dovednosti a obratnost. Prvky pro mládež a dospělé jsou určeny k protahovacím a posilovacím cvikům a zvyšování kondice. Na jednotlivých zařízeních jsou umístěny pokyny pro správné cvičení, navíc je možno si zvolit obtížnost cvičení dle vlastní kondice.

Pokyny pro uživatele sestav Faktory:
- Zařízení je určeno k protahovacím a posilovacím cvikům a zvyšování kondice.
- Veškerá cvičení a pohyb ve venkovním fitness jsou na vlastní nebezpečí!
- Zařízení smí být používáno pouze mládeží od 15 let a dospělými nebo při celkové výšce postavy větší než 1400 mmU osob mladších 15 let je možno cvičební zařízení používat, jen pokud je zabezpečen dozor dospělé osoby.
- Ze zdravotního hlediska se ujistěte, že neexistují žádné překážky bránící použití zařízení.
- Cviky provádějte v souladu s pokyny na tabulích, jen tak budou prováděny správně a ku prospěchu uživatele. Nesprávně provedené cviky mohou vést i k poškození pohybového aparátu, proto dbejte zvýšené opatrnosti!
- Postupujte dle doporučeného cvičebního programu, který je uveden vždy na každé cvičební stanici. Vyvarujte se přetažení, když používáte zařízení. Respektujte postup i doporučený počet a způsob opakování jednotlivých cviků, dodržíte tak zásady bezpečného cvičení navrženého odborníkem.
- Stanice jsou uspořádány v určitém sledu. Prvním stanovištěm je zahřívací zóna Warm Up. Následují další stanice, kde je po předchozím rozehřátí plánováno postupné zatěžování všech svalových partií.
- Obtížnost cvičení si volíte sami podle vlastní kondice. Dle náročnosti vybíráte ze tří skupin, od nejlehčích základních cviků, přes střední obtížnost až po cviky pro pokročilé.
- Čísla cviků na každém stanovišti určují doporučené pořadí.
- Počet opakování je doporučený, pokud však zvolíte více opakování, než je uvedeno v návodu, volte cestu zopakování všech cviků na stanovišti, tedy celou sérii ještě jednou, vaše cvičení tak bude stále vyvážené.
- Šipky červené určují směr postupu v daném cviku, modré znázorňují správné dýchání.
- Mezi cviky odpočívejte dle pocitu únavy - minimálně 1 min., max. 5 min. Zátěž zvyšujte pozvolna.
- Zařízení používejte zásadně jen v souladu s určením, ke kterému bylo zkonstruováno.
- Neužívejte zařízení, pokud na něm zjistíte závadu. Neužívejte zařízení, je-li kluzké, nebo jehož povrch je namrzlý.
- V případě sdílení jednoho zařízení více cvičenci dbejte na vzájemné odstupy a koordinaci cviků tak, aby nedošlo ke kolizím a zranění.
- Cvičební zařízení užívejte tak, aby bylo funkční a bezpečné i pro ty, kteří přijdou po vás.

Pokyny pro uživatele posilovacích strojů:
- Zařízení je určeno k protahovacím a posilovacím cvikům a zvyšování kondice.
- Veškerá cvičení a pohyb ve venkovním fitness jsou na vlastní nebezpečí!
- Zařízení smí být používáno pouze mládeží od 14 let a dospělými.
- Ze zdravotního hlediska se ujistěte, že neexistují žádné překážky bránící použití zařízení.
- Cviky provádějte v souladu s pokyny v návodech umístěných na jednotlivých strojích, jen tak budou prováděny správně a ku prospěchu uživatele. Nesprávně provedené cviky mohou vést i k poškození pohybového aparátu, proto dbejte zvýšené opatrnosti!
- Zařízení používejte zásadně jen v souladu s určením, ke kterému bylo zkonstruováno.
- Neužívejte zařízení, pokud na něm zjistíte závadu. Neužívejte zařízení, je-li kluzké, nebo jehož povrch je namrzlý.
- V případě sdílení jednoho zařízení více cvičenci dbejte na vzájemné odstupy a koordinaci cviků tak, aby nedošlo ke kolizím a zranění.
- Cvičební zařízení užívejte tak, aby bylo funkční a bezpečné i pro ty, kteří přijdou po vás.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru