Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odbor majetkové správy

Byty pro absolventy

ZÁMĚR NA PRONÁJEM BYTŮ

v kategorii byty absolventské, v bytovém domě K Majáku 5005, Zlín

Byt číslo Velikost Plocha Popis Termín prohlídky
1 1 + 1 35,36 m2 pokoj, kuchyň, koupelna, spíž, zádveří, sklepní místnost 12. 6. 2024
10:00 – 10:30 hod.
2 1 + 1 35,82 m2 pokoj, kuchyň, koupelna, spíž, zádveří, sklepní místnost 12. 6. 2024
10:00 – 10:30 hod.
3 1 + 1 35,57 m2 pokoj, kuchyň, koupelna, spíž, zádveří, sklepní místnost 12 6. 2024
10:00 – 10:30 hod.
9 1 + 1 39,95 m2 pokoj, kuchyň, koupelna, spíž, předsíň, schodiště v bytě,
sklepní místnost
12. 6. 2024
10:00 – 10:30 hod.
10 1 + 1 39,95 m2 pokoj, kuchyň, koupelna, spíž, předsíň, schodiště v bytě,
sklepní místnost
12. 6. 2024
10:00 – 10:30 hod.

 

Kritéria:

 • Výše nájemného činí 99,90 Kč za m2/měsíc započitatelné podlahové plochy bytu po dobu dvou let a třetí rok nájemné jako u zrekonstruovaných dostupných bytů. Nájemné nezahrnuje zálohy na energie a služby.
 • Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení až na 3 roky v případě řádného užívání bytu a plnění povinností z nájemní smlouvy a občanského zákoníku.
 • Přihlášku si mohou podat absolventky a absolventi bakalářského, magisterského i doktorského studia („žadatelé“), kteří ukončili studium v 1. pololetí roku 2024. K přihláškám jiných žadatelů/ek nebude přihlíženo.
 • Přihlášky se podávají na předepsaném formuláři na oddělení správy bytových domů Odboru majetkové správy Magistrátu města Zlína, pracoviště Zarámí 4421,
  v přízemí, kancelář číslo 103 v termínu

do 19. června 2024, do 17:00 hodin.

 • Při podání přihlášky doloží žadatelé potvrzení o ukončení studia a podepíší prohlášení o zproštění mlčenlivost – k ověření dluhů vůči statutárnímu městu Zlínu.
 • Přihlášky doručené po termínu pro podávání nebudou statutárním městem Zlínem přijaty.
 • Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky.
 • Seznam žádostí o daný byt bude předložen Komisi bytového hospodářství Rady města Zlína, která doporučí dle pravidel Radě města Zlína uzavření nájemní smlouvy s vybraným/nou žadatelem/kou. Při výběru bude rozhodovat především profese žadatele (veřejný sektor sociálních a zdravotních služeb výhodou) a následně datum podání přihlášky.
 • Statutární město Zlín si vyhrazuje právo:
  • ověřit informace uvedené v žádosti uchazeče
  • na odmítnutí všech nabídek nebo zrušení výběrového řízení bez udání důvodu kdykoliv do uzavření smlouvy
  • vyloučit žadatele/ky, pokud nesplní požadavky obsažené v této výzvě.

 

Byt č. 1

Byt č. 2

Byt č. 3

Byt č. 9

Byt č. 10

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru