Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor majetkové správy

 

Adresa

statutární město Zlín
Magistrát města Zlína
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

Sídlo

Odbor majetkové správy
Zarámí 4421
760 01 Zlín

Vedoucí odboru

Ing. Eva Husáková

Kontaktní osoba

Ing. Zuzana Krygelová
tel.: 577 630 346
e-mail: zuzanakrygelova@zlin.eu

 

Úřední hodiny

Po, St: 8.00 – 17.00 h 
Út, Čt, Pá: na základě předchozí dohody s příslušnou referentkou či referentem

 

Související odkazy

 

Hlavní náplň činnosti Odboru majetkové správy

Energetika

 • Hlavní energetik odpovídá za naplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Energetický management statutární město Zlína zavedlo v roce 2017, systém spočívá ve sledování a plánování spotřeby, jejím vyhodnocování, navrhování a realizaci úsporných opatření. Další významnou činností je nákup energií – silových složek elektřiny a zemního plynu.

Oddělení pozemkové správy

 • Komplexně zajišťuje úkony související s nakládáním s pozemky města, zejména jde o vyřizování žádostí o zřízení služebnosti inženýrských sítí, nájem, výpůjčku či pacht pozemků. Vyřizování žádostí spočívá v zajištění vyjádření dotčených útvarů magistrátu, projednání v Komisi majetkové Rady města Zlína a v Radě a Zastupitelstvu města Zlína. Zveřejňuje záměry, uzavírá smlouvy, kontroluje platby.
 • Vyjadřuje se k návrhům na využití pozemků jinými útvary.
 • Vykupuje nemovitosti pro potřeby města.

Oddělení správy bytových domů

 • Komplexně zajišťuje nakládání s bytovým fondem města, tzn. přijímá žádosti o nájem bytu, vede pořadníky žadatelek a žadatelů o nájem bytu, zveřejňuje seznam volných bytů, uzavírá nájemní smlouvy, kontroluje platby nájemného a souvisejících služeb, zajišťuje jejich vyúčtování, zajišťuje technickou správu bytových domů.
 • Vyřizuje žádosti o zrušení předkupního práva k nemovitosti.
 • Účetní agendu vykonává také pro nebytové prostory v bytových domech.
 • Komplexně zajišťuje správu a pronájem garáží a garážových stání, přijímá nabídky, uzavírá smlouvy s nájemci, kontroluje platby nájemného, odpovídá za opravy.
 • Oddělení zajišťuje činnost a připravuje podklady pro jednání Komise bytového hospodářství Rady města Zlína.

Oddělení správy nebytových domů

 • Komplexně zajišťuje správu nebytových prostor (i v bytových domech) a budov, které jsou pronajímány, a to jak po stránce technické, tak smluvní a účetní, tzn. vyhlašuje záměry na pronájem nebytových prostor, vyhodnocuje nabídky, uzavírá smlouvy s nájemci, kontroluje platby nájemného (s výjimkou účetní agendy nebytových prostor v bytových domech).
 • Komplexně zajišťuje správu zejména domů, které mají víceúčelovou funkci, tzn. nalézá se v nich kancelář místní části, klub seniorů, víceúčelový sál či knihovna.
 • Spravuje další svěřené budovy, zejména zámek a budovy, v nichž sídlí magistrát.

 

Dokumenty ke stažení ze složky Odbor majetkové správy

Objekty statutárního města Zlína ve správě odboru

0.63MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pravidla pro nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví SMZ

0.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pravidla pro nájem garáží a garážových stání ve vlastnictví statutárního města Zlína

0.45MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pravidla pro převod a nabytí nemovitých věcí z vlastnictví a do vlastnictví SMZ

4.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Byty

Pravidla nájmu bytů ve vlastnictví SMZ.pdf

0.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku SMZ

0.31MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pravidla pro prodej bytů, nebytových prostor v domech s byty a pozemků, jejichž součástí je stavba, v majetku SMZ

0.52MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Pravidla pro provádění oprav a údržby v bytech v majetku SMZ

0.17MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru