Česky

Česky

English

menu
zavřít

Festival dechových orchestrů a folklorních souborů

FEDO - HISTORIE

Nejvýznamnější pravidelnou akcí zlínského Velkého dechového orchestru (VDO), který vznikl již v roce 1921 u tehdejší firmy Baťa jako závodní orchestr, je Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů (FEDO) s tradicí od roku 1982, jehož zakladatelem byl dirigent Jaroslav Bílý. K orchestru nastoupil v roce 1977 a řídil ho až do roku 2008. Pro orchestr zaranžoval stovky skladeb, výrazně rozšířil žánrové zaměření orchestru, v roce 2001 obdržel Cenu města Zlína a o 5 let později i Cenu Ministerstva kultury. Významným atributem epochy pana dirigenta Bílého se staly zahraniční zájezdy, přitahující k práci v kapele mladé lidi. Zahraniční setkání uskutečněná při festivalech i kontakty z vystoupení v zahraničí často směřovaly k navázání přátelských vztahů se zahraničními soubory i municipalitami měst. Některé kontakty měly význam pro celý Zlín a vedly až k uzavření partnerských smluv mezi Zlínem a francouzským městem Romans, belgickým Izegemem nebo polským Chorzówem. S orchestrem spolupracuje velmi úspěšně i mažoretková skupina, kterou založila Annamarie Mědílková, a dále Taneční klub Aleše a Dany Mědílkových. Ti také vytváří choreografie vystoupení, která významnou měrou přispívají k popularitě orchestru. Epocha dirigenta Jaroslava Bílého je považována za nejslavnější období zlínské dechové hudby. 

FEDO Zlín patří mezi 3 největší festivaly dechových orchestrů pořádaných v České republice a v daném roce mezi jednu z největších kulturních událostí pořádaných statutárním městem Zlínem.  Festival je propagací české a moravské hudby a folklóru. Cílem festivalu je ukázat posluchačům v celé šířce a pestrosti dechovou hudbu a folklor v podání amatérských hudebníků z celé České republiky v konfrontaci se zahraničními interprety. Pro mnohé soubory, zejména regionální, je účast na tomto festivalu vyvrcholením jejich činnosti, přičemž této akci přihlíží až 10 000 diváků. Koná se jednou za dva roky a v roce 2022 dospěl již k jubilejnímu 20. ročníku. Do roku 2022 festival pořádalo Hudební sdružení Zlín, od roku 2024 převzalo pořádání této události statutární město Zlín. Festival se koná vždy v letním termínu a trvá obvykle 4 dny, přičemž jeho účast přesáhne až 30 souborů z Česka, Evropy i exotického zahraničí, což je kolem 1000-1500 účinkujících. Celkem se v minulých letech FEDO zúčastnilo více než 482 souborů z 29 států, a to například Mexika, Tchaj-wanu, Indonésie nebo Švédska. Mezi tuzemskými interprety nechyběly např. Vonica 80, Malenovjanka, VDO Zlín, VDO Štětí, DO Štramberk, Ořechovjané nebo Bartošův soubor. Jednotlivé programy jsou koncipovány s pestrou dramaturgií, v níž se střídají soubory dechové a folklorní. V posledních letech se festival snaží rozšířit počet svých diváků organizováním koncertů v blízkém okolí Zlína (Fryšták, Luhačovice, Otrokovice, Vizovice). Divácky populárním bývá slavnostní průvod všech účinkujících centrem města Zlína v sobotu dopoledne. Velké popularitě a oblíbenosti se těší Monstrkoncert, při němž spolu hrají stovky muzikantů z různých souborů, navazující na společný průvod.

Jaroslav Bílý převzal vedení VDO v roce 1977

 

   

Jaroslav Bílý, VDO před zámkem (2008)