Česky

Česky

English

menu
zavřít

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

Kontakty

Kontaktní osoba:

Mgr. DiS. Libuše Bartolčicová
Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrát města Zlína
Zarámí 4421, 761 40 Zlín

tel. 577 630 982
e-mail: libusebartolcicova@zlin.eu

Kontakty na další důležité stránky:

Představujeme zlínská ekocentra

V Magazínu města Zlína jsme vám představili střediska ekologické výchovy, tzv. ekocentra, jako místa, která nás obohacují především o zážitky z přírody a její ochrany. Připomeňme si ZOO a zámek Zlín-Lešná, p.o., kde si jako zlíňané nejednou zajdeme odpočinout a naše děti navštíví velmi zajímavé exkurze a výukové programy ve školní docházce. Útulek pro zvířata v nouzi na Vršavě, p. o. díky pravidelně pořádaným akcím pro veřejnost a možnosti volného vstupu do objektu umožní občanům neopakovatelné setkání s domácími mazlíčky, Dům dětí a mládeže ASTRA, p. o. – Centrum ekologické výchovy je vyhledávaná " oáza" nejen velkého sídliště Jižní Svahy, kterou navštěvují převážně školy a rodiny s dětmi. Zásluhu na rozvoji ekologických a enviromentálních aktivit ve městě Zlíně má také Ekocentrum Čtyřlístek, o.s.

Dalším místem, kde cíleně ve městě probíhá environmentální výchova, je areál Technických služeb Zlín, s.r.o. v Loukách Zájemci si mohou objednat odbornou exkurzi na třídírně odpadů, mohou si prohlédnout skládku Suchý důl,  fotovoltaickou elektrárnu nebo biofermentor na zpracovaní bioodpadu .

Ke konci roku 2008 podepsalo statutární město Zlín "Prohlášení o spolupráci" města Zlína s občanským sdružením Líska. Podepsáním město podpořilo rozvíjení aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v rámci Zlínského kraje a potvrdilo spolupráci s nositeli a partnery projektu "Rozvoj sítě environmentálních, vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji" (05/2009 - 04/2011).
Hlavním cílem projektu je zvýšení informovanosti občanů Zlínského kraje o životním prostředí a posílení aktivní účasti veřejnosti na jeho ochraně prostřednictvím kvalitního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství, které v různých formách snadno dostupných široké veřejnosti realizuje profesionální síť vzdělávacích, poradenských a informačních center.

Spolupráce s Lískou, která se transformovala na zájmový spolek, nadále úspěšně pokračuje i v dalších letech. Jedná se především o spolupráci při šíření osvěty, organizace Krajské konference EVVO ve Zlínském kraji apod.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru