Česky

Česky

English

menu
zavřít

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III

O projektu

1. Základní informace o projektu

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022913
Realizátor projektu: Statutární město Zlín

Realizace projektu: 1.12.2021 – 30.11.2023 (24 měsíců)
Rozpočet projektu: 3 240 881,62,-- Kč
Finanční zajištění projektu: projekt je financován z prostředků ESIF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a z prostředků realizátora projektu.

2. Co je to MAP?

MAP je Místní akční plán rozvoje vzdělávání, zaměřený na spolupráci aktérů vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Zlín, stanovuje priority a pomáhá k dosažení cílů vzdělávací politiky. Je zaměřen na kvalitní předškolní, základní a volnočasové vzdělávání, které má poskytnout rovné příležitosti a maximální rozvoj všem dětem.

Přínosy realizace MAP

 • Vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry ve vzdělávání
 • Zkvalitnění vzdělávání v místních mateřských a základních školách
 • Rovné příležitosti ve vzdělávání, rozvoj potenciálu každého žáka
 • Řízený rozvoj dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže

3. Cíle MAP

 • zlepšit úroveň a kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
 • dlouhodobě udržitelné fungování partnerství aktérů ve školství a vzdělávání v ORP Zlín, jehož činnost bude koordinována Řídícím výborem a definována vizí, cíli a prioritami Strategického rámce MAP ORP Zlín.
 • aktualizovat analytické, strategické i implementační části dokumentu MAP ORP Zlín.
 • podpořit strategické plánování v mateřských školách, základních školách, základních uměleckých školách a v organizacích poskytujících neformální vzdělávání v území ORP Zlín.
 • podporovat dlouhodobé systematické plánování v oblasti vzdělávání a vytvářet rámec pro vize rozvoje jednotlivých škol a implementace MAP v území.

4. Klíčové aktivity

Projekt je sestaven ze 2 klíčových aktivit a dalších podaktivit:

KA 1 Řízení projektu

KA 2 Mistní akční plán rozvoje vzdělávání III

A1 Rozvoj a aktualizace MAP

A2 Evaluace procesu místního akčního plánování

5. Cílové skupiny projektu

 • pedagogičtí pracovníci
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, výzkumu a poradenství
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • děti a žáci
 • rodiče dětí a žáků
 • starostové obcí
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • veřejnost

Celý projekt Místního akčního plánu vzdělávání funguje na principu otevřenosti, ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti. Cílem je začlenit do procesu všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a širokou veřejnost z místního společenství.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru