Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty města

Projekty ukončené

Programové období 2004 - 2006

Modernizace a doplnění podpůrných el. procesů pro potřeby MMZ a jeho...

Zlín, křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže a Pasecká -...

Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH MČ Zlín -...

Zateplení, oprava lodžií, vstupu a schránek BD, ul. Družstevní 4509,...

Zateplení obvodového pláště BD, Obeciny 3903, Zlín

RS - Zlín, sídliště Malenovice, 6. etapa

Kanalizace Velíková

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben

Zpracování bezpečnostní analýzy a návrh opatření ke zvýšení...

Podpora rozvoje vybraných procesů a postupů veřejné správy...

Komunitní plánování sociálních služeb na Zlínsku

Změna č. 3 Územního plánu města Zlína

Rekonstrukce ul.prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín

Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty - aktivita...

Vybudování učeben řemeslných oborů

Zlín - chodník podél třídy Tomáše Bati 81. budova - křižovatka...

RS - Zlín, sídliště Malenovice, 7. etapa

Pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných...

Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně...

Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně...

Welcoming International Talent - Přijímání mezinárodních talentů

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II

Infrastruktura do základních škol ve Zlíně

Moderní a přívětivě komunikující město Zlín

Objekt sociální rehabilitace, Zlín

Úprava uličního prostoru Podvesná VI.

Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín - Štípa

Nákup technických prostředků ke zvýšení akceschopnosti Jednotky...

Pořízení vozidel s alternativním pohonem do vozového parku MMZ

Zlín, vybudování chodníku podél silnice III/49026 v ul. Hradská

Programové období 2007 - 2013

Regenerace panelového sídliště Malenovice - 4. etapa

Konsolidace IT a nové služby TC Zlín

Regenerace panelového sídliště Malenovice, 3. etapa

Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014...

BAOBAB - Realizace přírodní zahrady v rámci rozvoje infrastruktury pro...

Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 1. část

Bezbariérové řešení zastávek veřejné dopravy na silnici I/49, etapa...

Telematický systém dopravního uzlu Zlín, II. etapa

Zlín, tř. T. Bati – smíšená stezka v úseku Váchova –...

Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 2. část

Městská obslužná cyklistická stezka, úsek podél náměstí Míru

Rekonstrukce cyklistické stezky Zlín - Lešná, úsek Burešov - Vršava

Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Střediska volného...

Cyklostezka Zlín, Příluky – Lužkovice - Klečůvka

Zlín, Mladcová - rekonstrukce zastávky U hřiště

Příčný práh v ulici Sadová

Oprava Pomníku padlým ve 2. světové válce v Parku Komenského ve...

Zlín v pohybu - zdravě, bezpečně, na pohodu

Stezka pro chodce a cyklisty, I. segment - Billa

Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 1010 ve Zlíně

Zlín, tř. T. Bati - smíšená stezka v úseku Váchova - Antonínova, I....

Stezka pro pěší a cyklisty podél třídy T. Bati, ul. Lorencova – ul....

Regenerace panelového sídliště Malenovice - 5. etapa

Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému...

Automatizovaná imisní monitorovací stanice ovzduší v centru Zlína

Kanalizace Klečůvka

Obnova Památníku Tomáše Bati ve Zlíně

Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany ve Zlíně

Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ, opravy...

SMART – Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně

Hospodaření s dešťovou vodou v Centrálním parku Jižní svahy, Zlín

Publikace o dějinách města Zlína

Okružní křižovatka na silnici III/490 19, Zlín-Kocanda (ulice...

Stezka pro chodce a cyklisty, propojení Čepkov - Jižní Svahy

Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v ORP Zlín

Nákup technických prostředků ke zvýšení akceschopnosti jednotek...

Restaurování textilních tapet zámek Lešná – Kulečníková herna

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru