Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty v realizaci

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III

700 let v ulicích Zlína

U příležitosti letošních oslav města vznikla v pracovních skupinách pro čtenářskou a matematickou gramotnost v rámci projektu MAP III pro občany i návštěvníky Zlína interaktivní hra v jeho ulicích. Na platformě mobilní aplikace Actionbound si tak můžete projít místa, která jsou různým způsobem spojena s naší historií. Procházka se zajímavými informacemi i úkoly v ulicích Zlína je dlouhá 6,5 km a zabere vám s plněním úkolů cca 2-3 hodiny času. Je připravena ve dvou verzích – pro děti do 11 let a pro starší. Více informací se dozvíte v informačním centru na radnici, trasa pak začíná u zámku.

Zkušenosti s využitím 3D tiskáren ve výuce

MAP III pokračuje v rozvoji didaktických kompetencí pedagogů v polytechnickém vzdělávání. Učitelé základních škol, které v rámci projektu MAP II obdržely
3D tiskárny, se sejdou ve středu 25. května. Setkání facilituje Karel Opravil, lektorem bude Ondřej Dudík. Přihlásit se je možné zde

Tvoříme školu

Den před dubnovým zasedáním zlínského zastupitelstva se v obřadní síni Magistrátu města Zlína sešly školní parlamenty 11 zapojených škol. Žáci zasedli do poslaneckých lavic a přivítali je představitelé místní samosprávy, náměstkyně primátora Kateřina Francová a primátor Jiří Korec. Vyjádřili radost nad tím, že děti přemýšlejí, jak vylepšit a změnit svou školu pomocí participativního rozpočtu. Členové parlamentů ve školách nejprve oslovili všechny třídy a vyzvali je k vytvoření návrhů, co ve škole vylepšit. Potom hledali shodu na tom, jaký z návrhů ve škole uskutečnit a finančně podpořit.

Jednání pracovních skupin projektu

Pracovní skupiny projektu MAP III se v pondělí 4. 4. 2022 sešly na společném jednání. Na programu byla evaluace dokončeného projektu MAP II, úkoly pro pracovní skupiny na další rok a příspěvek Karla Opravila k aktuální situaci a jejím dopadům na školy. Další jednání PS budou pokračovat v květnu.

Tvoříme školu

Připravujeme další setkání žákovských parlamentů spojené s prezentací participativních projektů jednotlivých škol. Více zde.

Platforma rovných příležitostí

Členky pracovní skupiny pro rovné příležitosti jsou zapojeny i do aktivit na krajské úrovni a informují o svém nadcházejícím setkání. Více informací najdete zde.

Aktivity pro děti z Ukrajiny

Neziskové organizace zapojené do projektu se aktivně ujaly organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti přicházející z Ukrajiny. Více informací najdete zde.

Jednání Řídicího výboru

Ve středu 23. února se videokonferenčně sešli členové Řídicího výboru projektu MAP III na svém prvním jednání. Na programu byla volba předsedy a projednání aktualizovaných dokumentů projektu.
Předsedou Řídicího výboru byl zvolen pan Jaromír Schneider, ŘV schválil vedoucí pracovních skupin, Organizační strukturu projektu, Jednací řád, Statut ŘV, Komunikační plán a Identifikaci dotčené veřejnosti.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru