Česky

Česky

English

menu
zavřít

Městský mobiliář

Odpadkové koše

Také odpadkové koše přispívají jako městský mobiliář k celkovému vzhledu veřejných prostranství.

Do současné doby byly ve Zlíne osazovány neorganizovaně různými subjekty na různých místech různé typy odpadkových košů. 

Cílem je osazovat koše jednotného či obdobného typu, kvalitního designu především do centra města a na významná veřejná prostranství.

Z pořízené fotodokumentace stávajícího stavu je patrné, že výběr mnoha typů košů a jejich osazování je nekoncepční.. 

Do současné doby jsou nejvíce využívány koše Technických služeb Zlín, s.r.o. (TS) barvy modré, osazované pomocí objímek na dopravní značky,veřejné osvětlení, zábradlí nebo samostatně stojící na nosné konstrukci. Tyto koše jsou jednoduché, ale velmi snadno dochází k jejich poškození.

Z důvodu ekonomických je snahou TS tyto koše udržovat a měnit poškozené za nové téhož typu.

Nově navrhované odpadkové koše pro centrální část města a významná veřejná prostranství:

mmcite: řada NANUK –  upřednostněn typ NNK 365, ocelový plech, stříška, RAL 7016 antracitová šedá

(popř. koše barevně sladit k barvě konstrukce u laviček, zábradlí atd.).

Na zvlášť řešených veřejných prostranstvích (např. Gahurův prospekt, před poliklinikou) je možné použít i jiné typy těchto košů

Ve zbylých částech města je z ekonomických důvodů možné použít stávající koše TS v barvě šedostříbrné.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru