Česky

Česky

English

menu
zavřít

Ochrana přírody, krajiny a zemědělského půdního fondu

Památné stromy

Název památného stromu: Břek na Ovčírně
Druh: jeřáb břek (Sorbus torminalis L.)
Rok vyhlášení: 2008
Obec: Lukov
Katastrální území: Lukov u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 1347/3
Popis lokality: břek roste u cesty vedoucí ke zřícenině hradu, na daném pozemku se také nachází socha Sv. Jána
Souřadnice: X: - 515349,8658 Y: - 1157584,755
Věk: cca 150 let
Výška dřeviny: 10 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 182 cm
Důvod ochrany: ohrožený druh dřeviny, vysoký věk
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: Mikeštíkova hruška
Druh: hrušeň obecná (Pyrus communis L.)
Rok vyhlášení: 2009
Obec: Zlín
Katastrální území: Salaš u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 284/1
Popis lokality: hrušeň roste na louce, přibližně 100 m jihovýchodně od místního hřbitova

Souřadnice: X: - 524364, Y: -1170520,6
Věk: cca 150–200 let
Výška dřeviny: 12 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 340 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a vzrůst dřeviny, krajinná dominanta
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 8 m od paty kmene

Název památného stromu: Dub v Hostišové
Druh: dub letní (Quercus robur L.)
Rok vyhlášení: 2007
Obec: Hostišová
Katastrální území: Hostišová
Parcelní číslo pozemku: 5/1
Popis lokality: dub roste v soukromé zahradě a je významnou pohledovou dominantou v obci
Souřadnice: X: - 526380,4868 Y: - 1161523,563
Věk: cca 150 let
Výška dřeviny: 21 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 270 cm
Důvod ochrany: krajinná dominanta, vysoký věk
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 12 m od paty kmene

Název památného stromu: Hašpicova lípa
Druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)
Rok vyhlášení: 2008
Obec: Želechovice u Zlína
Katastrální území: Želechovice u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 1806
Popis lokality: lípa roste na nádvoří u rodinného domu, v jižní části katastru obce
Souřadnice: X: - 5516512,5545 Y: - 1169440,653
Věk: cca 150 let
Výška dřeviny: 22 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 346 cm
Důvod ochrany: věk a estetická hodnota dřeviny, krajinná dominanta
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: Dub na Nové ulici
Druh: dub letní (Quercus robur L.)
Rok vyhlášení: 1996
Obec: Zlín
Katastrální území: Malenovice u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 1891/1
Popis lokality: dřevina roste u křižovatky na ulici Nová v Malenovicích u kapličky
Souřadnice: X: - 525597, 6434 Y: - 1166584,465
Věk: cca 250–300 let
Výška dřeviny: 23 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 450 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a vzrůst dřeviny
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: Jilm vaz – ul. Lorencova
Druh: jilm vaz (Ulmus laevis Willd.)
Rok vyhlášení: 1993
Obec: Zlín
Katastrální území: Zlín
Parcelní číslo pozemku: 563/1
Popis lokality: jilm roste v parku na ulici Lorencova u komunikace
Souřadnice: X: - 520663 Y: - 1165069,8
Věk: cca 70–80 let
Výška dřeviny: 21 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 330 cm
Důvod ochrany: ohrožený druh dřeviny
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: Dub nad hostincem
Druh: dub zimní (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)
Rok vyhlášení: 1996
Obec: Zlín
Katastrální území: Louky nad Dřevnicí
Parcelní číslo pozemku: 38/1
Popis lokality: dřevina roste v soukromé zahradě na ulici Chlumská, dřevina je pohledovou dominantou
Souřadnice: X: - 525028,9084 Y: - 1165386,131
Věk: 150 let
Výška dřeviny: 22 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 312 cm
Důvod ochrany: vysoký věk, významný vzrůstem a krajinná dominanta
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 12 m od paty kmene

Název památného stromu: Lípa na Malenovickém náměstí
Druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)
Rok vyhlášení: 1996
Obec: Zlín
Katastrální území: Malenovice u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 1934/20
Popis lokality: dřevina roste na jižní straně náměstí v Malenovicích
Souřadnice: : X: -526503,3532 Y: -1166914,509
Věk: 90 let
Výška dřeviny: 17 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 298 cm
Důvod ochrany: historicky významný strom (vysazena k založení republiky)
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 15 m od paty kmene

Název památného stromu: Jilm u hájenky
Druh: jilm vaz (Ulmus laevis Pallas.)
Rok vyhlášení: 2008
Obec: Lukoveček
Katastrální území: Lukoveček
Parcelní číslo pozemku: 981
Popis lokality: jilm roste u cesty nedaleko koupaliště na Rusavě
Souřadnice: X: - 518329,6346 Y: - 1152529,502
Věk: cca 200 let
Výška dřeviny: 32 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 544 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a vzrůst dřeviny, krajinná dominanta, ohrožený druh dřeviny
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: Lípa u kaple Sv. Antonína
Druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)
Rok vyhlášení: 1996
Obec: Zlín
Katastrální území: Příluky u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 719/1
Popis lokality: dřevina roste u komunikace na ulici Horní Dědina u kaple Sv. Antonína
Souřadnice: X: - 517586,8239 Y: - 1164250,474
Věk: 100–120 let
Výška dřeviny: 15 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 260 cm
Důvod ochrany: historicky důležitý strom, krajinná dominanta
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: Jírovec u kostela ve Fryštáku
Druh: jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.)
Rok vyhlášení: 1986
Obec: Fryšták
Katastrální území: Fryšták
Parcelní číslo pozemku: 2/1
Popis lokality: jírovec roste u kostela na náměstí ve Fryštáku
Souřadnice: X: - 519083,365 Y: - 1158755,871
Věk: cca 250–300 let
Výška dřeviny: 16 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 491 cm
Důvod ochrany: vysoký věk dřeviny
Ochranné pásmo dřeviny: ochranné pásmo nebylo vymezeno

Název památného stromu: Lípa u malenovického hřbitova
Druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)
Rok vyhlášení: 1996
Obec: Zlín
Katastrální území: Malenovice u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 1455/2
Popis lokality: dřevina roste nedaleko hřbitova v Malenovicích za obchodním centrem (Baumax), na křižovatce k zahrádkářské kolonii a komunikace směrem na Otrokovice - Kvítkovice
Souřadnice: X: - 528007,6264 Y: - 1167095,437
Věk: cca 150–180 let
Výška dřeviny: 17 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 251 cm
Důvod ochrany: krajinná dominanta
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 15 m od paty kmene

Název památného stromu: Lípa na ul. Sokolská
Druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)
Rok vyhlášení: 1996
Obec: Zlín
Katastrální území: Zlín
Parcelní číslo pozemku: 2976/5
Popis lokality: lípa roste v soukromé zahradě na ulici Sokoská u vjezdu do domu, v blízkosti sportovního areálu u sokolovny
Souřadnice: X: - 520385,74 Y: - 1164448,3
Věk: cca 180–200 let
Výška dřeviny: 26 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 405 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a vzrůst dřeviny
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: Lípa u staré pošty
Druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)
Rok vyhlášení: 2008
Obec: Lukov
Katastrální území: Lukov u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 788/1
Popis lokality: lípa roste v soukromé zahradě, v blízkosti budovy ve které dříve sídlila pošta
Souřadnice: X: - 515942,572 Y: - 1158439,79
Věk: cca 150–200 let
Výška dřeviny: 28 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 400 cm
Důvod ochrany: esteticky hodnotná dřevina a vysoký věk dřeviny
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: Lípa u kaple v Kaňovicích
Druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)
Rok vyhlášení: 2009
Obec: Kaňovice
Katastrální území: Kaňovice u Luhačovic
Parcelní číslo pozemku: 1516/8
Popis lokality: lípa roste v centru obce, nedaleko místní kapličky u cesty
Souřadnice: X: - 519947,8 Y: - 1178296,8
Věk: cca 200–250 let
Výška dřeviny: 14 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 525 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a estetická hodnota dřeviny
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 7 m od paty kmene

Název památného stromu: Morušovník v Prštném
Druh: morušovník černý (Morus nigra L.)
Rok vyhlášení: 1996
Obec: Zlín
Katastrální území: Prštné
Parcelní číslo pozemku: 444/3
Popis lokality: dřevina roste na Podhoří u křižovatky ulic Tř. T. Bati a Karolíny Světlé
Souřadnice: X: - 523456,4419 Y:- 1165745,908
Věk: cca 100 - 150 let
Výška dřeviny: 13 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 251 cm
Důvod ochrany: esteticky zajímavý strom a dendrologicky cenný taxon
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: Lípa u sokolovny
Druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.)
Rok vyhlášení: 1996
Obec: Želechovice u Zlína
Katastrální území: Želechovice u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 984/1
Popis lokality: lípa roste v soukromé zahradě, v břehu nad místní komunikací, východně od kostela
Souřadnice: X: - 515149,0776 Y: - 1166675,516
Věk: cca 200–220 let
Výška dřeviny: 18 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 480 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a vzrůst dřeviny, krajinná dominanta
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 8 m od paty kmene

Název skupiny památných stromů: Lípy u kostela
Počet dřevin: 3 ks
Druh: lípy velkolisté (Tilia platyphyllos Scop.)
Rok vyhlášení: 2008
Obec: Želechovice u Zlína
Katastrální území: Želechovice u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 2/1
Popis lokality: lípy rostou u cesty pod kostelem v obci
Souřadnice: X: - 515248,21 Y: - 1166661,01
Věk: cca 250 let
Výška dřevin: 25 m, 25 m a 23 m
Obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí: 626 cm, 150 cm a 534 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a vzrůst dřevin
Ochranná pásma dřevin: kruh o poloměru 8 m od paty kmene

Název památného stromu: Vidovský dub
Druh: dub zimní (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)
Rok vyhlášení: 2009
Obec: Želechovice u Zlína
Katastrální území: Želechovice u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 2086/1
Popis lokality: dub roste u lesní cesty, v části obce zvané Vidovy
Souřadnice: X: - 516324 Y: - 1169905
Věk: cca 180–200 let
Výška dřeviny: 30 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 355 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a estetická hodnota dřeviny
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: Oskeruše na Salaši
Druh: jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.)
Rok vyhlášení: 1996
Obec: Zlín
Katastrální území: Salaš u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 193
Popis lokality: v soukromé zahradě
Souřadnice: X: - 524847,8736 Y: - 1170232,032
Věk: 180 let
Výška dřeviny: 15,5 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 290 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a krajinná dominanta
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 8 m od paty kmene

Název památného stromu: DUB U VČELÍNKU
Druh: dub letní (Quercus robur L.)
Rok vyhlášení: 2007
Obec: Vlčková
Katastrální území: Vlčková
Parcelní číslo pozemku: 704/19
Popis lokality: dřevina roste nedaleko přírodního koupaliště
Souřadnice: X: - 513728,2128 Y: - 1156105,382
Věk: cca 200 let
Výška dřeviny: 24 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 440 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a vzrůst dřeviny, krajinná dominanta
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 14 m od paty kmene

Název skupiny památných stromů: Lípy ve Štípě u kostela
Druhy: 3 ks lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)
Rok vyhlášení: 1996
Obec: Zlín
Katastrální území: Štípa
Parcelní číslo pozemku: 4
Popis lokality: dřeviny rostou u kostela ve Štípě
Souřadnice: X: - 517162,33 Y: - 1161366,121
Věk: 150 - 200 let
Výška dřevin: 24 m, 21 m, 20 m
Obvod kmenů ve výšce 130 cm nad zemí: 332 cm, 262 cm, 245 cm
Důvod ochrany: esteticky zajímavé stromy, vysoký věk a významné vzrůstem
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: DUB NA KUDLOVSKÝCH PASEKÁCH
Druh: dub zimní (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)
Rok vyhlášení: 1996
Obec: Zlín
Katastrální území: Kudlov
Parcelní číslo pozemku: 838
Popis lokality: dřevina roste u polní cesty na Kudlovských pasekách

Souřadnice: X: - 519234,7774 Y: - 11697620,873

Věk: 250 let
Výška dřeviny: 18 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 413 cm
Důvod ochrany: vysoký věk, významný vzrůst a krajinná dominanta
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: HRUŠKA NA PASÍČKÁCH
Druh: hrušeň obecná (Pyrus communis L.)
Rok vyhlášení: 1996
Obec: Zlín
Katastrální území: Malenovice u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 407/4
Popis lokality: dřevina roste v zahrádkářské kolonii v Malenovicích
Souřadnice: X: - 525842,6776 Y: - 1167674, 007
Věk: cca 60 let
Výška dřeviny: 8 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 160 cm
Důvod ochrany: ochrana genofondu
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 3 m od paty kmene

Název památného stromu: LÍPA U MLÝNA
Druh: lípa srdčitá (Tilia cordata Mill.)
Rok vyhlášení: 2008
Obec: Želechovice u Zlína
Katastrální území: Želechovice u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 1176/1
Popis lokality: lípa roste u náhonu bývalého mlýna, v severní části katastru obce

Souřadnice: X: - 515375,8971 Y: - 1166332,328

Věk: 150 let
Výška dřeviny: 25 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 350 cm
Důvod ochrany: krajinná dominanta, dřevina významná svým stářím a vzrůstem
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: LÍPA U LUŽE
Druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.)
Rok vyhlášení: 2007
Obec: Vlčková
Katastrální území: Vlčková
Parcelní číslo pozemku: 359/5
Popis lokality: lípa roste na okraji lesního porostu
Souřadnice: X: - 512906,7853 Y: - 1156798,701
Věk: cca 200 let

Výška dřeviny: 25 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 425 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a vzrůst dřeviny, krajinná dominanta
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 15 m se středem v ose kmene

Název památného stromu: BUK U HRADU LUKOVA
Druh: buk lesní (Fagus sylvatica L.)
Rok vyhlášení: 2011
Obec: Lukov u Zlína
Katastrální území: Lukov u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 1373
Popis lokality: buk roste v prudkém svahu pod hradbami hradu Lukova, cca 15 - 20 m severovýchodně od hradeb
Souřadnice: X: - 514915 Y: - 1157010
Věk: cca 150 let
Výška dřeviny: 34 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 415 cm
Důvod ochrany: významná dřevina s ohledem na umístění, velikost a věk
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: LÍPY U JÁNA
Druh: 2 ks lípy srdčité (Tilia cordata Mill.)
Rok vyhlášení: 2000
Obec: Lukov u Zlína
Katastrální území: Lukov u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 1347/3
Popis lokality: zbytek původní skupiny 7 lip rostoucích kolem barokní sochy sv. Jana Nepomucekého na severním okraji obce Lukov, na konci ulice Hradské, na okraji lesa, u komunikace směrem ke zřízenině hradu Lukov
Věk: cca 100 - 150 let
Výška dřevin: 13 m a 15 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 195 cm a 251 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a vzrůst dřevin, historicky významné dřeviny
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: PRAJZOVSKÁ HRUŠKA
Druh: hrušeň obecná (Pyrus communis L.)
Rok vyhlášení: 2006
Obec: Hostišová
Katastrální území: Hostišová
Parcelní číslo pozemku: 139
Popis lokality: hruška roste uprostřed velkého pole
Souřadnice: X: - 528016,5557 Y: - 1160691,497
Věk: cca 250 let
Výška dřeviny: 10 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 370 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a vzrůst dřeviny, krajinná dominanta, historicky významná dřevina
Ochranné pásmo dřeviny: půdorysný průmět obvodu koruny stromu rozšířený o 1 m po celém obvodu

Název památného stromu: PASECKÝ DUB
Druh: dub zimní (Quercus petraea Matt. Liebl.)
Rok vyhlášení: 2010
Obec: Zlín
Katastrální území: Zlín
Parcelní číslo pozemku: 2623/1
Popis lokality: dub roste na okraji lesního porostu v místní části Zlínské paseky
Věk: cca 150 let
Výška dřevin: 32 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 390 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a vzrůst dřevin
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Název památného stromu: VALDŠTEJNŮV DUB NA LUKOVĚ
Druh: dub zimní (Quercus petraea Matt. Liebl.)
Rok vyhlášení: 2010
Obec: Lukov u Zlína
Katastrální území: Lukov u Zlína
Parcelní číslo pozemku: 1373
Popis lokality: dub roste v lesním porostu, jižně od hradu Lukov
Souřadnice: X: - 514980 Y: - 1157097,1
Věk: cca 250 - 300 let
Výška dřeviny: 30 m
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 525 cm
Důvod ochrany: vysoký věk a vzrůst dřeviny, patrně nejstarší dub na Zlínsku
Ochranné pásmo dřeviny: kruh o poloměru 10 m od paty kmene

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru