Česky

Česky

English

menu
zavřít

Archiv

Postup přípravy

Průběžně již od roku 2019 probíhají schůzky s významnými partnery v území, kteří budou do ITI Zlín zapojeni, např. se zástupci Zlínského kraje, Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, se starosty zapojených měst a obcí aj., probíhá sběr strategických projektů. Zástupci měst ITI absolvovali také první kola jednání s řídicími orgány jednotlivých operačních programů (tj. ministerstva), zatím bez možnosti konzultace konkrétních projektů.

K finálnímu vymezení území ITI Zlín došlo ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR v dubnu 2020, následně schválila Rada města Zlína vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele ITI Zlín a pověřila primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce podpisem smlouvy s vybraným účastníkem.

Smlouva o dílo se zpracovatelem, firmou PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., byla uzavřena k 2. 7. 2020. Aktuálně probíhá zpracování strategické části Integrované strategie pro ITI Zlínské aglomerace pro období 2021–2027.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru