Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odbor realizace investičních akcí

Přehled investičních akcí

Investice v realizaci

Stavební úpravy bytového domu č. p. 5005, Zlín

Předpokládané náklady na realizaci (bez DPH): 8,4 mil. Kč bez DPH.

Stav: v realizaci.

Místo: K Majáku 5005, 760 01 Zlín.

GSP: 49.2017497N, 17.6556686E.

Realizace: od 05/2023.

Autor: Ing. Tomáš Foltýn.

Zhotovitel: SMO a.s.

Popis:

Účelem díla jsou stavební úpravy domu K Majáku č. p. 5005 ve Zlíně.

Více informací naleznete na:  https://nen.nipez.cz/profil/MMZ

Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky - stavební práce v interiéru haly ZS

Předpokládané náklady na realizaci (bez DPH): 11,4 mil. Kč bez DPH.

Stav: v realizaci.

Místo: Březnická 4068, 760 01 Zlín.

GSP: 49.2174194N, 17.6599656E.

Realizace: od 05/2023.

Autor: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.

Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce jsou nezbytné stavební úpravy objektu Zimního stadionu Luďka Čajky pro zajištění provozu budovy: stavební úpravy pro novou kanalizaci - výměna kanalizačního potrubí pro zprůchodnění kanalizace, zesílení ocelové konstrukce, výměna únikových vrat za vybavená panikovým kováním, oprava beztmeleného zasklení okenních výplní a rozšíření místnosti trenérů hostů.

Více informací naleznete na:  https://nen.nipez.cz/profil/MMZ

Rekonstrukce bytových jednotek BD Středová 4786, Okružní 4699, Družstevní 4509 a Oprava bytových jednotek BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně

Předpokládané náklady na realizaci (bez DPH): 5,6 mil. Kč bez DPH.

Stav: v realizaci.

Místo: Středová 4786, Okružní 4699, Vodní 4201 – 4210, Družstevní 4509, Zlín.

GSP: 49.2369003N, 17.6695597E; 49.2335431N, 17.6596089E; 49.2313772N, 17.6557919E; 49.2284733N, 17.6672719E.

Realizace: od 01/2023.

Autor: Ing. Pavel Krampla, Ing. Pavel Vařecha, Ing. arch. Jaroslava Habarta a p. Tomáš Sýkora.

Zhotovitel: KERAMO D-Dohorák s.r.o.

Popis:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce celkem 17 bytových jednotek o velikosti 1+kk a 2+kk, z toho 6 bytových jednotek v BD Středová 4786, 4 bytové jednotky v BD Okružní 4699 a 2 bytové jednotky v BD Družstevní 4509, a oprava 5 bytových jednotek v BD Vodní 4201 – 4210. Rozsah prací zahrnuje rekonstrukci bytových jader, podlahových krytin, výměnu vestavěných skříní, kuchyňských linek, zařizovacích předmětů, vstupních i vnitřních dveří včetně zárubní, obkladů a dlažeb, opravu omítek a výmalbu stěn, nátěr zárubní a radiátorů, úpravu elektroinstalace.

Více informací naleznete na:  https://nen.nipez.cz/profil/MMZ

Venkovní úpravy okolí Kaple Panny Marie ve Zlíně

Předpokládané náklady na realizaci (bez DPH): 658 tis. Kč bez PDH.

Stav: v realizaci.

Místo: U Kaple, 760 01 Zlín.

GSP: 49.2448619N, 17.6631681E.

Realizace: od 11/2022.

Autor: Traffic Design s.r.o.

Zhotovitel: SIMOSTAV, s.r.o.

Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - jedná se o úpravu venkovních prostor před Kaplí Panny Marie na Pasekách ve Zlíně. Je navržena celková rekonstrukce zpevněné plochy před kaplí z žulové mozaiky, včetně osazení 5 ks nových parkových laviček. Rekonstrukcí projde i stávající nevyhovující schodiště. K novému kamennému schodišti bude osazeno nové ocelové zábradlí. Zpevněná plocha před křížem bude vydlážděna kamennou dlažbou a žulovou mozaikou. Na přilehlých plochách bude založen nový trávník.

Více informací naleznete na: https://nen.nipez.cz/profil/MMZ

Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky: Etapa č. 2 – stavební práce v exteriéru haly ZS

Předpokládané náklady na realizaci (bez DPH): 19,8 mil. Kč bez DPH.

Stav: v realizaci.

Místo: Březnická 4068, 760 01 Zlín.

GPS: 49.2163578N, 17.6601178E.

Realizace: od 10/2022.

Autor: CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o.

Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce (dílo) jsou nezbytné stavební úpravy objektu Zimního stadionu Luďka Čajky (ZSLČ) pro zajištění provozu budovy:

Oprava střešních krytin, hromosvodu, oprava okenních pásů, oprava beztmelého zasklení okenních pásů na východní a západní straně objektu a další drobné opravy

Více informací naleznete na: https://nen.nipez.cz/profil/MMZ

Dokončené investice

Velíková - prostor kolem kanceláře místní části

Náklady na realizaci (bez DPH): 3,9 mil. Kč bez DPH.

Stav: dokončeno.

Místo: Dolní konec, 763 14 Zlín - Velíková.

GPS: 49.2804211N, 17.7563025E.

Realizace: 9/2022 - 4/2023.

Autor: Ing. arch. Pavel Uhrmacher.

Zhotovitel: JASY Vsetín s.r.o.

Popis:

Předmětem veřejné zakázky byla úprava stávajícího parčíku u budovy kanceláře místní části Velíková. Byla zde vybudována zpevněná víceúčelová plocha pro setkávání občanů, která byla doplněna o lavičky, odpadkový koš a pítko. Přístup na plochu je zajištěn chodníky s povrchem ze zámkové dlažby. Dále zde byla vybudována odpočinková zpevněná plocha kolem stávající studny a chodník ke stávajícímu hřišti. Parčík je osvětlen novými svítidly veřejného osvětlení. Pítko je napojeno na vodovod novou přípojkou, odvodnění povrchu zpevněných ploch je zajištěno do vsakového tunelu. 

Více informací naleznete na: https://nen.nipez.cz/profil/MMZ