Česky

Česky

English

menu
zavřít

Ochrana ovzduší

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava CZ07 (PZKO 2020+)

Časový plán provádění opatření PZKO 2020+)

Dne 29. 10. 2020 vyšlo ve Věstníku MŽP (ROČNÍK XXX – říjen 2020 – ČÁSTKA 8 č.j. MZP/2020/130/894) Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07: Aktualizace 2020. Program je vydáván v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší), a nahrazuje program ke zlepšení kvality ovzduší ze dne 23.května 2016, č. j. 34623/ENV/16. Cílem Programu je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity dle bodu 1 až 3 přílohy č. 1 o ochraně ovzduší zákona jsou v zóně Střední Morava – CZ07 překračovány.

Za účelem plnění opatření vyplývající z PZKO 2020+ pro město Zlín, byl vypracován „Časový plán provádění opatření programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO 2020+) za účelem snížení znečištění ovzduší vlivem lokálního vytápění domácností pro obec Zlín a ORP Zlín". Časový plán je vypracován v souladu s § 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší.

Dokumenty ke stažení ze složky Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava CZ07 (PZKO 2020+)

Časový plán provádění opatření Zlín a ORP 2021

0.23MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru