Česky

Česky

English

menu
zavřít

Ochrana ovzduší

Revize kotlů na pevná paliva

Dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší má provozovatel stacionárního zdroje (dále jen kotle) povinnosti:

  • Provádět kontrolu technického stavu a provozu kotle na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
  • Kontrolu provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba).
  • Předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.


Povinné revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše, od 1. srpna 2017

Bližší informace o provádění kontrol najdete ve sdělení MŽP, Odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, zveřejněném na internetových stránkách MŽP.

Databáze techniků pro kontroly technického stavu a provozu kotlů a topidel s výměníkem na tuhá paliva je aktuálně přístupná na adrese https://ipo.mzp.cz/.


Přestupky a sankce

V případě, že fyzická osoba (občan) nebo právnická či fyzická podnikající osoba neprovede pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení dle § 17 odst. 1 písm. h), vystavuje se fyzická osoba možnosti uložení pokuty do výše 20 000 Kč za přestupek dle §23 odst. 1. písm. h) a právnická či fyzická podnikající osoba do výše 50 000 Kč za přestupek dle §25 odst. 1. písm. o) zákona č. 201/2012 Sb, o ochraně ovzduší.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru