Česky

Česky

English

menu
zavřít

O volbách a referendu

Volba prezidenta republiky (13. a 14. ledna 2023, případné II. kolo 27. a 28. ledna 2023)

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů poč. 207/2022 Sb.

Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech:

  • v pátek 13. ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hod.
  • v sobotu 14. ledna 2023 v době od 8:00 do 14:00 hod.

Případné II. kolo 

  • v pátek 27. ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hod.
  • v sobotu 28. ledna 2023 v době od 8:00 do 14:00 hod.

 

Informace z Ministerstva vnitra ČR

Informace ze Zlínského kraje

Hlasování mimo volební místnost

Volební zákony pamatují i na situace, kdy se volič z různých, zejména zdravotních, důvodů nemůže do volební místnosti dostavit. V takových případech probíhá hlasování do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem vydávají 2 členové okrskové volební komise (místo, kam mají členové okrskové volební komise přijít s přenosnou volební schránkou, se však musí nacházet na území volebního okrsku, který dané komisi přísluší).

Volič uplatní svůj požadavek na hlasování do přenosné volební schránky:

  • u obecního úřadu obce, ve které hodlá hlasovat (Zlín - 577 630 616),
  • ve dnech voleb i přímo u okrskové volební komise (viz. přehled tel. čísel do volebních místností - v dokumentech ke stažení).

Pro podání žádosti není předepsaný formulář. Volič ji může formulovat písemně i ústně (např. telefonicky). Bezformálnost vyplývá i z toho, že může jít v zásadě o operativní opatření vyvolané náhlou skutečností (voliče např. až v den voleb začne trápit intenzivní bolest zad).

Žádost by měla být opodstatněna závažnými důvody (zejména zdravotními, rodinnými apod.).

Samotné hlasování pak probíhá podobně jako ve volební místnosti. Po prokázání totožnosti voliče předají členové komise voliči úřední obálku a hlasovací lístky (v případě, že nepoužije ty, které mu byly doručeny přede dnem voleb). I při hlasování do přenosné volební schránky dbají členové okrskové volební komise o zachování tajnosti hlasování.

Hlasování do přenosné volební schránky může využít i volič s voličským průkazem. Takovýto volič odevzdá před hlasováním do přenosné volební schránky voličský průkaz členům okrskové volební komise, kteří se k němu dostavili s přenosnou volební schránkou.

Do přenosné volební schránky mohou hlasovat i voliči, kteří se nachází v době voleb v nemocnicích, sanatoriích a jiných obdobných zařízeních, a to buď na základě

  • voličského průkazu,
  • zápisu do zvláštního seznamu voličů (pro volbu prezidenta republiky a volby do Poslanecké sněmovny či Senátu Parlamentu ČR), resp. seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, nebo bez dalšího, pokud se zařízení, ve kterém pobývají, nachází ve stejném volebním okrsku, ve kterém jsou hlášeni k trvalému pobytu.

O hlasování do přenosné volební schránky může požádat např. i volič, který ze zdravotních důvodů nemůže dojít do místnosti, která není bezbariérová a odhlasuje do přenosné volební schránky např. z přízemí budovy, kde se volební místnost nachází.

Dokumenty ke stažení ze složky Dokumenty ke stažení

Oznámení II. kolo.pdf

0.6MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Prezident - harmonogram.pdf

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Rozhodnutí č. 207/2022 Sb. o vyhlášení volby prezidenta republiky.pdf

0.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Žádost o vydání voličského průkazu - volba prezidenta ČR 2023

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Přehled tel. čísel do volebních místností..pdf

0.08MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru