Česky

Česky

English

menu
zavřít

Zlínská zrcadla

Výpovědi

Lyrická konstelace tekutých tvarů, poeticky rozmístěných mezi nejkrásnějšími stromy zlínského parku, zrcadlí jejich koruny, plynoucí nebe a zvídavé kolemjdoucí návštěvníky. Duší této instalace je zvuková kompozice, která je oslavou cyklického času, střídání ročních dob, prodlužování a zkracování dnů, momentů rovnodennosti a slunovratů a zároveň funguje jako překvapivý sluneční kalendář nebo orloj. Podkladem pro hudební skladby, které v různých fázích roku parkem zní, bylo pečlivé mapování a studium zvuku zvonů ve zvonicích Zlínského kraje. Parkem se tak linou vibrace zvonoviny a vytvářejí zmenšený geografický otisk Zlínska. Jednotlivé hudební multikanálové kompozice, stejně jako jejich přesná pozice v čase a roce, odpovídají pohybu slunce a hvězd. Zvuková hladina je podpořena pohyblivým světlem, které poskytuje nejen vizuální doprovod k zrcadlení a hudbě, ale také poetickou a hravou alternativu k nočnímu osvětlení parku. Tím dochází k souzvuku mezi světlem přírodním a uměleckým, mezi zvukem parku, hudební skladbou a plynutím času. Zrcadla Zlína se tak stávají dílem, které může existovat právě a pouze na tomto místě, v tomto čase.