Česky

Česky

English

menu
zavřít

Lazy, Lesní čtvrť

Zápisy a úkoly ze setkání s občany

Veřejná setkání s občany místních částí a lokalit

Pro volební období 2022 - 2026 je navrženo 23 veřejných setkání se setkání zástupců Rady města Zlína s občany. Četnost návštěvy jednotlivých lokalit je 1x za volební období.

Veřejnost je seznamována s informací o konání setkání prostřednictvím plakátů ve vývěsních skříňkách v dané oblasti, na plakátovacích plochách, v Magazínu Zlín, webových stránkách a sociálních sítích města, aplikace Mobilní rozhlas a hlášení rozhlasu ve vybraných lokalitách.

Z každého veřejného setkání je pořizován výpis úkolů, který je rozeslán na jednotlivé odbory magistrátu a zveřejněn ve vývěsních skříňkách v dané části a na webových stránkách v jednotlivých místních částech. Úkoly jsou směřované na kompetentní odbory, příp. další organizace zodpovídající za danou problematiku. Úkoly vyplývající z těchto setkání jsou sledovány a průběžně plněny (odpovědi na dotazy, připomínky, stížnosti apod. předávají jednotlivé odbory pracovníkům Odboru kanceláře primátora, kteří zajišťují zveřejnění ve vývěsních skříňkách v dané oblasti a na webových stránkách města).

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru