Česky

Česky

English

menu
zavřít

Jak využít potenciál značky Zlín naplno

Zlín jako značka

Proč značka Zlín vznikla?

Každý potřebuje na sebe upozornit. Možná pracujete v cestovním ruchu. Nebo hledáte zahraniční talenty. Chcete zaujmout lidi žijící ve městě, nebo mimo Zlín. Možná zrovna hledáte investory. A nebo investoři hledají místo, kde by mohli začít podnikat. Nebo potřebujete přitáhnout lidi na vaši akci.

To, co potřebujete sdělit se může individuálně lišit, ale vždy se to děje v kontextu místa, tedy Zlína. V tom vám i nám všem může pomoci společné budování značky města Zlín, protože čím jasnější a jednoznačnější obraz o městě budeme společně vytvářet a šířit, tím větší šanci na úspěch všichni máme. Ve formě hrdých občanů, nadšených zaměstnanců, prosperujících firem, v přírůstku nových obyvatel, investic či turistů.

Příběh

Co je Zlín? Každý má možná jinou odpověď či představu, každopádně v provedeném průzkumu se většina shodla. Zlín je město postavené na myšlence, že může existovat místo, kde práce a život jsou v souladu.

U moderní podoby Zlína byla představa, že také v České republice lze vybudovat místo, kde si každý, kdo chce, může splnit svůj sen o uplatnění, úspěchu a spokojeném životě. Místo, kde si lze plnit svůj „americký sen“. Ostatně se snem, který lze poměnit v realitu je spojen i fenomén Baťa. O jeho odkazu jsou vedeny řadu let polemiky.

Otázka tedy nezní zda, ale jak s tímto jasným zlínským identifikátorem pracovat. Výzkumy totiž zároveň naznačují, že v souvislosti s Baťou nejde o historizující adoraci, ale spíše o velmi živou aktuální inspiraci.

Hodnoty

Hodnoty jsou základními ingrediencemi značky. Stejně jako výslednou chuť jídla dělá unikátní spojení jednotlivých ingrediencí, “chuť” značky Zlín dělají klíčové hodnoty. Jde vlastně o základní principy, které nejsou závislé na dobovém kontextu, ale doběvě se projevují. Procházejí našimi moderními dějinami a jsou vodítkem našeho snažení a jednání v každé době.

Při hledání skutečné podstaty značky Zlín, jsme našli hodnoty, které nás, obyvatele města reprezentují a charakterizují a zároveň nás v očích „mimozlínských“ odlišují od ostatních míst.

INVEČNOST - ZLÍN JE MĚSTO INVENCE A KREATIVITY
Zlín není místo převratných vynálezů a objevů. Je to spíše místo, na něž se přiléhavě hodí jedna z definic kreativity, která říká, že jde o nové propojování již existujících prvků. Protože co jiného než takový typ kreativní invence bylo spojení tradiční ševcoviny a pásové výroby? Zlín má talent propojovat a kombinovat stávající, vytvářet tím novou kvalitu a realitu. Absorbovat již existující a zlepšovat nebo dotahovat do dokonalosti. Nespokojit se pouze s dost dobrým. Pro Zlín dost dobré není dostatečně dobré. Zlín je místem, které rozumí “aplikované” invenci a tvorbě, jinými slovy jak nové uvest v život. Je to místo, kde tvorba má svůj účel a smysl.

PODNIKAVOST - ZLÍN JE MĚSTO AKTIVNÍCH A PODNIKAVÝCH
Zlín je krásné místo sevřené mezi valašskými kopci, ale zároveň je od nepaměti stranou hlavních dopravních tepen. Lokalita bez nezbytností k intenzivní práci a životu. Proto i lidé, chtěli-li uspět, museli se snažit víc, překážkám navzdory. To dalo vzniknout fenoménu Baťa a jeho následovníkům z řad jeho současníků, ale i moderní doba nám ukazuje, že podnikavost a aktivita všeho druhu je klíčovou ingrediencí zlínského DNA. Zlín má bezpochyby podnikavého ducha.

Vize

Vize pro Zlín je vyjádřením pozitivní orientace na budoucnost. Zlín vždy byl a opět se může stát synonymem neomezených možností a příležitostí pro všechny, kdo chtějí. Kdo se nebojí pouštět se do nových věcí, kdo se nebojí pracovat na sobě, kdo se nebojí posouvat hranice možného.

Město neomezených možností je slogan, který je parafrází na baťovské “Nejde, neexistuje” a je kvintesencí postoje, který město dostalo do vínku v době svého bezprecedentního rozmachu. Je to česká varianta amerického snu.

Zároveň vyjadřuje naše pevné odhodlání učinit ho platným i pro budoucnost. Symbol nekonečna je grafickou zkratkou, která se může stát tím, čím se staly 3 vykřičníky pro Ostravu – jedinečným identifikátorem.

Chcete používat značku Zlín? Pusťte se do toho.

Práce se značkou

Značka města Zlín, která je definovaná skrze 3 klíčové hodnoty znamená, že ve všem, o čem chcete mluvit, vždy najděte minimálně jednu až dvě klíčové zlínské hodnoty (invenčnost, podnikavost, rodina) a ty zdůrazněte. Jako když si nasadíte brýle, které skrze svoje skla propouští pouze důkazy o těchto třech hodnotách, které můžete „propisovat do všeho, co děláte“. Čím lépe budete vnímat tyto základní hodnoty značky, tím více je budete moci využívat pro plánování akcí, tvořit kampaně přitahující talenty, pro PR práci, pro váš další příspěvek na facebooku, pro marketing, zkrátka pro vše, co komunikuje.

Práce se značkou není jen o tom, co je tady a teď. Je to také o tom, co bylo a o tom, co bude

Budování značky není prostý či květnatý popis stávajícího stavu. Vlastně to, co je tady a teď je ta nejméně zajímavá dimenze. Daleko důležitější je ukázat odkud přicházím, tedy na co z minulosti Zlín navazuje a kam má v budoucnu namířeno. Mluvme o minulosti, která vysvětlí, proč je Zlín místem, kde se daří invenčnosti, podnikavosti a rodině. Na příkladech vizí, plánů a projektů ukažme, že Zlín chce takový být i v budoucnosti. Vykresleme neodolatelnou “pohlednici z budoucnosti”, které každý bude chtít být součástí.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru