Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2004 - 2006

Létání bez hranic

Předmětem projektu „Létání bez hranic“ bylo využití horkovzdušného balónu jako netradičního prostředku k propagaci kulturních, společenských a sportovních akcí, konaných ve Zlíně a v Trenčíně v rámci Euroregionu Bílé - Biele Karpaty, jehož zakládajícími členy jsou právě statutární město Zlín a město Trenčín. Marketingová prezentace formou využití plochy horkovzdušného balónu byla vybrána proto, že není běžná, je atraktivní, inovační, účinná.

Bylo realizováno 23 vzletů horkovzdušného balónu s logy statutárního města Zlína, města Trenčína, Euroregionu Bílé – Biele Karpaty a Evropské unie. Vzlety balónu byly hlavními aktivitami projektu „Létání bez hranic“, probíhaly v rámci vybraných kulturních, společenských nebo sportovních akcích, pořádaných nebo podporovaných městem Zlínem nebo městem Trenčínem.

Aktivity, realizované v rámci projektu přispěly k naplnění stanovených cílů. Realizací projektu byla prohloubena probíhající spolupráce statutárního města Zlína a města Trenčína. Byly navázány nové a prohloubeny stávající kontakty mezi různými skupinami obyvatel, průběžně probíhala přátelská komunikace mezi obyvateli obou příhraničních oblastí. Použití netradiční formy propagace spolupracujících subjektů, vzletů horkovzdušného balónu, podpořilo rozvoj cestovního ruchu v česko – slovenském příhraničí.

Projekt se realizoval v letech 2005 – 2006.

Na realizaci projektu získalo statutární město Zlín dotaci z Fondu mikroprojektů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA , Slovenská republika – Česká republika ve výši 450 000 korun. Finanční spoluúčast města činila 150 000 korun. Celkový rozpočet projektu byl  600 000 korun.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru