Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2004 - 2006

Zpracování akčního plánu rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Zlínsko

Zlínský kraj vyhlásil v prosinci 2006 výzvu k předkládání nabídek na projektové partnerství v rámci projektu „Zpracování akčního plánu rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Zlínsko“, který byl realizován v souvislosti s projektem „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování      a realizaci programů ve Zlínském kraji“ financovaných z opatření 3.3 SROP (Společného regionálního operačního programu).

Rada města Zlína na svém 25. zasedání schválila podání nabídky na projektové  partnerství. Dne 19. 2. 2007 byla  podepsána partnerská smlouva mezi statutárním městem Zlínem a Zlínským krajem.

Hlavním cílem projektu bylo zajistit zpracování akčního plánu pro rozvoj cestovního ruchu, tzn. zásobníku projektových záměrů v oblasti cestovního ruchu pro turistickou oblast Zlínsko.

Vytvoření akčního plánu přispělo k naplnění strategického dokumentu – Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje a tento plán byl zpracován za  turistické oblasti – Valašsko, Kroměřížsko, Slovácko a Zlínsko.

Doba realizace: 19.2.2007 - 15.7.2007

Náklady projektu: 378 807,- Kč

Výše dotace: 378 807,- Kč 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru