Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2004 - 2006

Rozumíme si?!

Popis projektu

Rozumíme si?! - to je název realizovaného projektu, jehož cílem bylo posilování a rozvíjení komunikace mezi dětmi mluvícími českým a slovenským jazykem. Slovenština v posledních letech zmizela ze života českých dětí, neobjevuje se v učebnicích, slovenské filmy jsou dabovány do češtiny   a děti slovenštině stále méně rozumí. Doby, kdy jsme v pondělí večer slyšeli pouze slovenštinu, jsou již dávno minulostí a pomalu se stává, že děti kousek od svého rodiště nerozumí, protože se tam mluví slovensky. Projektem „Rozumíme si?!“ jsme se pokusili tento trend zvrátit.

Partnerem projektu na slovenské straně bylo město Trenčín. Jednalo se o pilotní projekt, proto byly do projektu zapojeny pouze dvě základní školy. Na české straně se jednalo o žáky 7. ročníku Základní školy Zlín, tř. Svobody 868 a na slovenské straně se účastnili žáci 7. ročníku Základní školy Dlhé Hony.

Na realizaci projektu získalo statutární město Zlín dotaci z Fondu mikroprojektů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, Slovenská republika – Česká republika ve výši 362 964 korun. Finanční spoluúčast města činila 120 988 korun. Celkový rozpočet projektu činil 483 952 korun.

Do akce byly nejvíce zapojeny děti obou sedmých družebních tříd, ale na jejím zdárném průběhu se podíleli i ostatní děti a učitelé obou škol. Byly realizovány miniprojekty na aktuální témata, v hodinách mateřského jazyka se žáci seznamovali se základy slovenštiny a slovenské literatury, nahlédnutím do historie Slovenska poznávali nejbližší zemi, s níž nás pojí dlouhá společná historie.

Bylo patrné, že žáci, kteří dosud přišli do styku se slovenštinou jen výjimečně, se nejprve prostřednictvím e-mailů a později i osobně začali se svými slovenskými kamarády domlouvat, učili se neznámá slova, zjišťovali, že se ve slovenštině vyskytují hlásky, které čeština nezná, poznávali nová slova. Domlouvání se po prolomení počátečních zábran dařilo velmi dobře, děti si postupně přirozeně porozuměly a naučily se hodně nových pojmů, obratů.

V rámci projektu se uskutečnily dva výměnné pobyty. První výměnný pobyt se uskutečnil v únoru 2007 v Trenčíně. Již zde jsme s potěšením konstatovali, že děti dokázaly překonat ostych z neznámých lidí a neznámého prostředí, velmi hezky se spřátelily a těšily se na další setkání. Žáci poznali jiné kulturní prostředí, jeho zvyklosti, částečné odlišné prostředí školy, města v sousední zemi. V průběhu pobytu 26 zlínských dětí ve slovenském městě vzniklo nejedno přátelství. Druhý výměnný pobyt proběhl v prvním červnovém týdnu roku 2007. Zlínští žáci připravili nejen pro své slovenské přátele Slavnostní koncert, který se konal v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Malenovicích.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru