Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2004 - 2006

Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování

Projekt Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování navázal na koncepční materiál Analýza a koncepce sociální péče ve Zlíně, který schválilo Zastupitelstvo města Zlína v lednu 2001. Termíny střednědobého plánu v něm obsažené byly stanoveny do roku 2005. Díky tomuto materiálu se většinu záměrů podařilo z větší či menší části uskutečnit nebo alespoň nastartovat. V průběhu roku 2005 vyvstala potřeba v procesu plánování sociálních služeb pokračovat. Jako nejvhodnější (nejvíce demokratická) byla zvolena metoda komunitního plánování, při níž se na přípravě střednědobého plánu sociálních služeb podílí dotčená komunita, a to, jak zadavatelé, tak poskytovatelé a samozřejmě i uživatelé sociálních služeb. V přípravném období byla získána základní podpora organizací poskytujících sociální služby a občanů, kteří je užívají. Dále byla získána podpora Komise sociální Rady města Zlína, jakož i samotné Rady města Zlína (RMZ) a Zastupitelstva města Zlína (ZMZ).

Dne 21. 12. 2005 Zastupitelstvo Zlínského kraje projekt schválilo.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2006.

Tento projekt byl z 88 % spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj (program SROP, celkový rozpočet činil 1 367 028 Kč, z toho financováno ze SROPu 1 202 984 Kč, z rozpočtu SMZ 164 044 Kč).

Byla vytvořena pracovní pozice koordinátorky projektu, která musí zůstat zachována po tři roky od podpisu smlouvy (od doby ukončení projektu hradí náklady SMZ).

Jako součást projektu je každý rok vydávána brožura Průvodce sociální péčí (a některými navazujícími službami) ve Zlíně, aktualizovaný abecední rejstřík. Dne 25. 5. 2006 na setkání se zástupci neziskových organizací byly navrženy 4 pracovní skupiny: 1. Děti, mládež, rodina, 2. Senioři, 3. Občané se zdravotním postižením, 4. Nezaměstnaní a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Pracovní skupiny zpravidla jednaly 1x měsíčně, dále se pravidelně setkávala řídící skupina.

Dne 20. 9. 2006 se uskutečnil I. „kulatý stůl“, představitelů SMZ se subjekty zapojenými do komunitního plánování.
Dne 23. 10. 2006 bylo pořádáno I. veřejné setkání s občany ve věci plánování sociálních služeb ve Zlíně.
Dne 6. 12. 2006 byl pro subjekty zapojené do projektu uspořádán I. vánoční koncert.

Projekt metodicky vedl p. Michal Polesný z organizace Centrum komunitní práce Ústí nad Labem.

Ke dni 31. 5. 2007 skončila II. etapa projektu.

Poté pracovní skupiny stanovily cíle a opatření pro budoucí střednědobý plán sociálních služeb ve Zlíně. Připomínkování návrhu komunitního plánu bylo zahájeno v průběhu II. „kulatého stolu“ v září 2007 a ukončeno na II. veřejném setkání v říjnu 2007. Poté byly připomínky zapracovány do střednědobého plánu  sociálních služeb ve Zlíně.

K  28. 2. 2008 byl projekt ukončen.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru