Česky

Česky

English

menu
zavřít

FOTOSOUTĚŽ - Aktivně do školy (ukončena)

Podmínky a pravidla fotosoutěže

Fyzická aktivita by měla být základem zdravého života především v dětství, dospívání a pokračuje až do pozdního věku. Sportovat se dá i při cestách do školy a zpět – jezdíme na kole, chodíme pěšky, běháme například i na zastávku MHD.  Zachyťte fotoaparátem docházky do školy a zpět ve Zlíně a okolí, které se dají realizovat jinak, než autem. Vzděláváme se neustále, takže uvítáme i  fotografie od studentů Univerzity třetího věku UTB ve Zlíně.

Kdy soutěž probíhá: od 1 listopadu do 31. prosince 2016
Kam fotky posílat: e-mailem na adresu zlinvpohybu@zlin.eu

Zajímavé ceny pro vítěze
1. místo: brašna přes rameno, USB flashdisk, sportovní pouzdro na mobilní telefon na ruku, reflexní prvky
2. místo: malá sportovní taška, USB flashdisk, sportovní pouzdro na mobilní telefon na ruku, reflexní prvky
3. místo: vak na záda, USB flashdisk, sportovní pouzdro na mobilní telefon na ruku, reflexní prvky

Fotosoutěžse koná v rámci projektu Zlín v pohybu – zdravě, bezpečně, na pohodu.  Cílem této kampaně je motivovat obyvatele města Zlína a jeho blízkého okolí k většímu využívání udržitelných forem dopravy, tedy pěší, cyklistické a veřejné hromadné dopravy na místo aut. Pravidla fotosoutěže zveřejníme v nejbližších dnech. Děkujeme za pochopení.

PODMÍNKY A PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE

Organizátor fotosoutěže
statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, Česká republika

Termín konání fotosoutěže
Fotosoutěž probíhá od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016. Konečná uzávěrka je 31.12.2016 ve 23.59 hodin. Následně v průběhu ledna 2017 proběhne vyhodnocení fotosoutěže.

Účastníci fotosoutěže
Účastníkem fotosoutěže se stane každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografie a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště - popřípadě i adresu kontaktní, pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště, e-mail, telefonní kontakt).

Soutěžní fotografie
Podmínkou účasti ve fotosoutěži je zaslání soutěžní fotografie nebo fotografií v digitální podobě ve formátu JPG (dále jen „fotografie") na adresu zlinvpohybu@zlin.eu a to v termínu konání fotosoutěže. Každá fotografie musí být o velikosti mezi 800 kB a 4 MB. Fotografie musí zachycovat z pozitivního hlediska tématiku udržitelné mobility (pěší chůzi, cyklistickou dopravu, veřejnou hromadnou dopravu, a to jednotlivě nebo jejich kombinaci) v rámci cest do / ze školy a musí být pořízena v termínu konání fotosoutěže na území města Zlína nebo v jeho těsném okolí. Každý účastník fotosoutěže může zaslat maximálně 3 fotografie. U každé zaslané fotografie musí být připojen název nebo krátký popis a specifikováno místo jejího pořízení (v textu průvodního e-mailu nebo v názvu souboru).
Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít.
Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Zasláním soutěžní fotografie účastník fotosoutěže prohlašuje, že:
• souhlasí s těmito podmínkami a pravidly fotosoutěže,
• fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu,
• osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek a pravidel fotosoutěže.

Do fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které:
• nesouvisí s tématem této fotosoutěže,
• autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (v případě výhry: jméno a příjmení autora se musí shodovat se jménem adresáta),
• mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
• jsou opatřeny vulgárním, či jinak pohoršujícím popiskem,
• byly, dle informací dostupných organizátorovi fotosoutěže, pořízeny jiným autorem, než je účastník fotosoutěže,
• jsou na první pohled velmi nekvalitní (rozmazané, tmavé...),
• obsahují jakékoliv dodatečně doplněné nápisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy z důvodu možného považování za reklamu; výjimkou je nenápadný copyright či krátký nápis),
• budou do fotosoutěže přihlášeny před zahájením fotosoutěže nebo po termínu uzávěrky pro zasílání fotografií,
• se shodují s již dříve zaslanými fotografiemi téhož autora (fotografie shodné v podstatných znacích).

Způsob vyhodnocení fotosoutěže
Vyhodnocení fotosoutěže proběhne v lednu 2017. Odborná porota, ustanovená radním města Zlína pro oblast dopravy, vybere 3 nejlepší fotografie, případně také může udělit mimořádné ceny.
Do 30 dnů od ukončení fotosoutěže budou na stránkách fotosoutěže a na facebookové stránce Zlin v pohybu uvedeni výherci.
Na veškeré stížnosti od ostatních soutěžících nebude brán zřetel.

Ostatní podmínky fotosoutěže
Výherce bude o výhře srozuměn e-mailem nebo telefonicky. Věcné ceny mu budou následně předány osobně nebo zaslány poštou. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty nebo služby.
Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla nebo fotosoutěž zrušit bez udání důvodu.
Účastí ve fotosoutěži (zasláním fotografie a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a podmínkami fotosoutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním e-mailu. Údaje budou zpracovány za účelem administrace fotosoutěže a za účelem nabízení obchodu nebo služeb organizátora. Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátora automatizovaně nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání fotosoutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané fotografii (nejdéle však 10 let od ukončení fotosoutěže) nebo do odvolání tohoto souhlasu. Účastník fotosoutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má veden trvalý pobyt, a to ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků fotosoutěže.
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je statutární město Zlín. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy fotosoutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru