Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty ukončené

Zlín v pohybu - zdravě, bezpečně, na pohodu

Fotosoutěže

Pozor. U fotosoutěže "Moje město, moje klima" dochází k posunu termínu vyhodnocení. Ten se z července posouvá na přelom srpna / září. Soutěžící prosíme ještě o pár týdnů strpení. Děkujeme.

Exteriérová výstava k dopravní politice města

Exteriérová výstava, nazvaná Zlín v pohybu, čítá 16 informačních panelů, které jsou osazeny na osmi stojanech. „Pomocí výstavy se snažíme lidem jednoduchou a srozumitelnou formou přiblížit dopravní koncepci Generel dopravy pro město Zlín. Uvádíme zde, že rozvoj dopravy, orientovaný pouze na automobilovou dopravu představuje slepou uličku, musíme pozornost zaměřit i na další druhy dopravy a na kvalitu veřejných prostranství a života ve městě," sdělil projektový manažer Martin Habuda z oddělení koordinace projektů zlínského magistrátu. S výstavou se lidé mohou v současné době setkat v prostoru náměstí Míru, kde bude k vidění do konce srpna. Poté se přesune do dalších lokalit ve městě.

Informační videospoty

Další součásti kampaně je soubor tří videospotů. První videospot přibližuje samotný pojem udržitelná mobilita. Druhý propaguje městskou hromadnou dopravu a poslední pak cyklistickou dopravu. „Pro účinkování ve videospotech se nám podařilo získat jak známé osobnosti, tak i řadové občany Zlína. Zahlédnete zde autentická vyjádření fotbalistů, hokejisty, úředníků, školačky či seniorů," uvedl Josef Novák, radní pro oblast dopravy. Videospoty jsou ke shlédnutí na městském youtube kanále „ic Zlín", a dále také na facebookových stránkách „Zlin.eu" a „Zlín v pohybu".

Videospoty naleznete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Ag6NNXnv3To

https://www.youtube.com/watch?v=GSy7it8q5hE

https://www.youtube.com/watch?v=WeoVSyDikhw

 

Základní informace o projektu

Realizace projektu byla zahájena 1.1.2016 a jeho předpokládané ukončení je 31.7.2017. Předmětem projektu je realizace osvětové kampaně s cílem motivovat obyvatele města a jeho blízkého okolí k většímu využívání pěší, cyklistické a veřejné hromadné dopravy na místo automobilové dopravy a přispět tak ke zlepšení životního prostředí ve městě a ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Současně je cílem informovat obyvatele o zaměření dopravní politiky města a zapojit je do plánovacího procesu.

Projekt přímo navazuje na schválenou dopravní politiku města, která je obsažena a schválena jednak ve strategii ZLÍN 2020 a dále v zadání Generelu dopravy Zlína (oba dokumenty schváleny v ZMZ) a jedním z jejich cílů je právě zklidnění automobilové dopravy ve městě a důraz na rozvoj udržitelných forem dopravy. Projekt také navazuje na závazek města, vyplývající z jeho přistoupení k tzv. Uherskohradišťské chartě v roce 2011, v podobě podpory rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky na svém území. Projekt umožní rozvinout marketingové aktivity, které město Zlín realizuje, avšak zatím v omezené míře. Dále projekt rozvíjí koncept „Otevřená radnice“.

Projekt uspěl v dotačním řízení Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a jeho náklady ve výši 1.091.604,- Kč budou z 80% financovány z prostředků dotace.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru