Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů

Předcházení vzniku odpadů

Odpad, který nevznikne, je ten nejlepší. Nestojí obec peníze (není třeba jej svážet, přetříďovat nebo jej likvidovat) a ještě může věc posloužit někomu dalšímu.

Základním příkladem je pití kohoutkové vody, dále zálohované opakovaně použitelné kelímky na veřejných akcích, vlastní nákupní tašky či sáčky (na pečivo nebo ovoce), ukládání nevyužívaného textilu a obuvi do speciálních kontejnerů či odevzdávání ještě využitelných papírových krabic pro další využití.

TYPY NA MOŽNOSTI „Jak to poslat dál“

  • Užitečná aplikace „Kam s ním?“ je neziskový projekt spolku Ukliďme Česko. Nabízí snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně "zbavit" nechtěných věcí.
  • Odpadová digitální burza Cyrkl nabízí možnost nabídnout odpady a materiály k dalšímu využití (díky pokročilým digitálním technologiím nachází vhodného partnera). Zjistěte více ZDE
  • Pro využití Vám již neužitečných věcí můžete využít skupiny na FB, které slouží k přímé domluvě výměny různých věcí (od darování sedačky po volné kelímky od jogurtů na přísadu zeleniny): „Daruji za odvoz – ZLÍN“ a např. „Obal není odpad Zlínský kraj“

Snižování množství směsného komunálního odpadu

Tohoto lze docílit již zmiňovaným předcházením jeho vzniku a také důsledným tříděním již vzniklých odpadů.

Množství obalového materiálu a tedy svého produkovaného odpadu mohou ovlivnit i spotřebitelé, například tím, že budou (pokud je v domácnosti více členů) preferovat tzv. rodinná balení, která ve výsledku také snižují množství obalového materiálu; mohou preferovat výrobky, které jsou baleny do menších obalů; některé výrobky není nutné balit vůbec. Na nákupy jsou sice nejlepší z hlediska opakovaného použití látkové tašky, ale i klasickou igelitovou odnosnou tašku nebo papírovou tašku můžeme použít vícekrát (opakovaně), čímž ušetříme spotřebu obalového materiálu i množství vyprodukovaného odpadu.

I každodenní nákupy potravin či drogerie lze s trochou snahy realizovat s minimálním množstvím odpadu, neboli BEZOBALOVĚ. Přesněji řečeno do vlastních obalů, které si zákazník přinese s sebou a do nichž si suroviny nakoupí. Tímto způsobem můžete dnes nakoupit pečivo, ovoce nebo zeleninu takřka v jakémkoli obchodě. Pokud ale hledáte širší nabídku potravin, drogerie, kosmetických doplňků či drobných potřeb do domácnosti, které lze pořídit bez obalu, najdete ji zpravidla pouze ve specializovaných bezobalových obchodech. Přehled těchto a dalších provozoven zobrazuje Reduca – mapu naleznete zde: ZDE

Ve Zlíně nabízí široký bezobalový sortiment Zlínský Bezobaláč, více na https://prodejna.bezobalac.cz/

Bioodpad a jeho důsledné třídění může odklonit významnou část směsného komunálního odpadu, což většinou neznamená nižší náklady (kompostování je technologicky náročný proces), ale může posloužit jako substrát. Velmi pozitivní je domácí kompostování, kdy bez dopravy a složitých technologických procesů vzniká velmi cenný materiál k přímému využití.

Pohled do černých nádob ve Zlíně, stejně jako výsledky rozborů směsného odpadu ve Zlíně z roku 2019 ukazují, že je ještě opravdu co ze směsného odpadu vytřídit.

Vliv kvality třídění na následnou recyklaci

Čím kvalitněji občané odpad vytřídí, tím snadnější a také efektivnější je pak následné přetřiďování, ze kterého jsou pak konkrétní suroviny předávány k recyklaci. Pokud se ale lidé při třídění odpadu občas spletou a chybně vytřídí například kompozitní obal – vhodí nápojový karton do papíru, pak se nejedná o žádnou tragédii. Tuto chybu napraví zkušená obsluha na dotřiďovací lince Technických služeb Zlín v Loukách, která rozhodne o tom, zda je možné daný odpad využít pro recyklaci („odběratel o něj má zájem“) nebo bude jako výmět (odpad z třídění) využit energeticky. Přetřiďovány jsou kontejnery na plast a papír, na jiné komodity třídící linku ve Zlíně nemáme, proto je důležitá vysoká čistota vyhazovaných kovů, olejů, tříděného skla i bioodpadu. Ke kvalitě třídění a nejčastějším chybám najdete více informací na https://www.zlin.eu/tridme-smysluplne-0

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru