Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odpadové hospodářství

Svoz bioodpadu

Co je to bioodpad?                                                                                                                                        

Za biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je považován jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu mikroorganismy. BRKO vzniká jednak z domácností (např. zbytky potravin), dále z údržby městské zeleně nebo zahrádek (posečená tráva, listí, dřevní hmota).

Bioodpad ze zahrad

  • tráva, listí, zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, kořenové baly

  • větve keřů i stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem)

Bioodpad z domácností

  • zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec 

Sběrné nádoby

Sběr bioodpadů probíhá ve speciální provětrávané nádobě o obejmu 120 nebo 240 litrů. Nad dnem je umístěn mřížkový rošt, kterým prosakuje vlhkost z odpadu ke dnu, kde se následně odpařuje. Umisťovány jsou také nádoby obyčejné, hnědé o objemu 660 litrů.

Nárok na přidělení nádoby na BRKO svozovou společností vzniká pouze pro rodinné domy (případně č.ev.), na kterých je přihlášen poplatník - je zde NAHLÁŠEN TRVALÝ POBYT, který je třeba při vyzvednutí nádoby prokázat. 

Nádoby si je možné vyzvednout v areálu Technických služeb Zlín, s.r.o. v Loukách v každý pracovní den od 6:00 do 14:00 hodin.

Rozměry nádoby jsou v: 107cm, š:58 cm a hl:74 cm, tedy při sklopení sedáků není problém nádobu odvést i v malém autě.

Veřejné nádoby na bioodpad

Vzhledem k zájmu občanů o třídění bioodpadu rozmisťujeme veřejné nádoby na bioodpad (jsou společné, nepřiřazené k jednotlivým adresám).
Patří do nich rostlinný odpad z kuchyní (kávová sedlina, slupky, zbytky ovoce a zeleniny), kořenové baly, drobné větve a tráva.

Žádáme občany, aby odpad do hnědých nádob vkládali volně ložený, bez igelitových nebo papírových sáčků (nevkládejte ani rozložitelné a kompostovatelné pytlíky), aby mohlo proběhnout jejich bezproblémové zpracování na kompostárně v areálu skládky Suchý důl.
Nádoby jou sváženy ve 2 týdenním intervalu od začátku dubna do konce listopadu, v zimních měsících asi 1x za měsíc podle klimatických podmínek (nádoby nám promrzají a při vývozu praskají).

MAPA SE STANOVIŠTI:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sP4Kvv2P-IqII2Zq1rddvQRldVQ&usp=sharing

Svoz vánočních stromků

Vánoční stromky je možné odpožit k barevným nádobám, určených pro sběr tříděného odpadu. Svoz probíhá vždy od 6. ledna po dobu jednoho měsíce. Není vhodné stromky řezat, lámat, sekat, jakkoli svazovat, balit a vkládat do pytlů či kontejnerů. Dřevní hmota je zpracovávána na kompostárně.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD

Kontejnery budou přistaveny na vyjmenovaných stanovištích po dobu 8 – 12 hod. a jsou určeny pro větve, listí a trávu. Tento bioodpad ukládejte volně ložený – bez pytlů a neodkládejte bioodpad mimo kontejnery.

Zpracování bioodpadů

Pravidelný svoz BRKO je realizován pomocí vozidel Technických služeb Zlín, s.r.o. Zpracování takto svezeného biodpadu, ale i biodpadu ze sběrných dvorů probíhá v areálu skládky Suchý důl na kompostárně.

Při kompostování probíhá přeměna bioodpadu a řízeným procesem se optimalizují podmínky pro mikroorganismy, které efektivním způsobem rozloží organický substrát na jednodušší látky, které pak dále slouží jako hnojivo. Díky této poměrně jednoduché technologii pak můžeme podpořit zvýšení úrodnosti půdy náhradou za průmyslové organické hnojiva, což kromě ekonomického efektu má významný přínos ekologický, tzn. že se biologický materiál vrací zpět po půdy.

TS Zlín umožuje odběr zpracovaného kompostu za těchto podmínek:

  • bezplatný odběr do výše limitu je umožněn občanům statutárního města Zlína,

  • limit je 250 kg 1x za kalendářní pololetí na jeden občanský průkaz (250 kg je cca 0,5 m3); tedy jedenkrát v období leden – červen, podruhé v období červenec - prosinec, limity nelze sčítat,

  • odběr kompostu nad limit lze pouze za úhradu ve výši 500,- Kč/t vč. DPH (0,5 Kč/kg)
  • odběr je umožněn na skládce Suchý důl a to pouze do výše disponibilních zásob provozovatele kompostárny,
  • výdej kompostu každou středu od 16:00 do 19:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00,
  • odvoz, nakládku kompostu a případně i obalové prostředky si zajišťuje každý občan vlastními silami a prostředky.

Dokumenty ke stažení ze složky Svozy nádob na BRKO

seznam nároku na BRKO dle katastru.pdf

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Termíny svozu bioodpadu v roce 2024.pdf

0.44MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru