menu
zavřít

PS Udržitelná doprava

Složení pracovní skupiny

P.č.

OBEC/ MĚSTO/ ORGANIZACE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČLENA

1.

Statutární město Zlín

Michal Čížek, radní

2.

Statutární město Zlín

Jaromír Schneider, zastupitel

3.

Statutární město Zlín

Ing. David Neulinger, vedoucí Odboru dopravy

4.

Statutární město Zlín

Ing. Libor Pecháček, vedoucí oddělení investic, Odbor dopravy

5.

Statutární město Zlín

Bc. Lukáš Fabián, cyklokoordinátor

6.

Obce a města v aglomeraci – Obec Želechovice nad Dřevnicí

Bc. Michal Špendlík, starosta

7.

Obce a města v aglomeraci – Město Vizovice

Bc. Silvie Dolanská, starostka

8.

Obce a města v aglomeraci - Obec Hvozdná

Ing. Josef Říha, starosta

9.

Zlínský kraj

Ing. Tomáš Nedbal, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

10.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ing. Lenka Výstupová, Ph.D.

11.

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

Ing. Jiří Macho, ředitel organizační jednotky

(zástupce Ing. Pavel Mareček)

12.

Dopravní společnost Zlín Otrokovice, s.r.o.

Ing. Josef Kocháň, ředitel

(zástupce Ing. Pavel Nosálek)

13.

Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Zlín

Ing. Karel Chudárek, ředitel

14.

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Ing. Bronislav Malý, ředitel

15.

Ředitelství vodních cest

Ing. Martin Vavrička, Oddělení přípravy

16.

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Ing. František Brachtl

(náhradník Ing. Miroslav Řihák)

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru