menu
zavřít

PS Zelená aglomerace

Složení pracovní skupiny

P.č.

OBEC/ MĚSTO/ ORGANIZACE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČLENA

1.

Statutární město Zlín

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

2.

Statutární město Zlín

Mgr. Pavel Brada

3.

Statutární město Zlín

Ing. Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně

4.

Statutární město Zlín

Ing. Petr Hloušek, vedoucí Odboru realizace investičních akcí

5.

Statutární město Zlín

Ing. Jiří Jelínek, vedoucí oddělení správy víceúčelových domů, Odbor majetkové správy

6.

Obce a města v aglomeraci – Obec Želechovice nad Dřevnicí

Bc. Michal Špendlík, starosta

7.

Obce a města v aglomeraci – Obec Zádveřice - Raková

Ing. Radovan Karola, starosta

8.

Obce a města v aglomeraci –

Město Vizovice

Bc. Silvie Dolanská, starostka

9.

Zlínský kraj

Mgr. Jan Černý, Oddělení právní a ochrany přírody

10.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ing. Lenka Výstupová, Ph.D.

11.

Lesy české republiky, s.p. – Oblastní ředitelství jižní Morava

Ing. Libor Strakoš, ředitel oblastního ředitelství

12.

Povodí Moravy, s.p.

Ing. Jaroslav Foukal, vedoucí provozu Zlín

13.

Technické služby Zlín s.r.o.

Ing. Ladislav Vašina

14.

Teplo Zlín, a.s.

Ing. Pavel Mačák, ředitel

15.

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

16.

Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

Ing. Miroslava Knotková, ředitelka

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru