menu
zavřít

PS Inovativní Zlínsko

Složení pracovní skupiny

P.č.

OBEC/ MĚSTO/ ORGANIZACE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČLENA

1.

Statutární město Zlín

Bc. Kateřina Francová, náměstkyně primátora

2.

Statutární město Zlín

Mgr. Hynek Steska, zastupitel

3.

Statutární město Zlín

Jiří Jaroš, radní

4.

Statutární město Zlín

Mgr. Milan Smola, vedoucí Odboru školství a sportu

5.

Statutární město Zlín

Mgr. Martina Hniličková, ředitelka ZUŠ Zlín

6.

Obce a města v aglomeraci Město Otrokovice

Mgr. Barbora Šopíková,

vedoucí Odboru školství a kultury

7.

Zlínský kraj

PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

8.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mgr. Daniela Sobieská

9.

Technologické inovační centrum Zlín, s.r.o.

Ing. Lukáš Trčka, Ph.D., jednatel

10.

Nadace Tomáše Bati

Gabriela Končitíková, projektová manažerka NTB

11.

Úřad práce ČR ve Zlíně

Ing. Martina Baďurová, vedoucí oddělení projektů EU

12.

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Mgr. Šárka Grygerová

13.

Czechinvest

Lenka Kalužová, ředitelka regionální kanceláře

14.

Zlínský kreativní klastr

Dušan Sviečka, viceprezident ZKK

15.

Plastikářský klastr

Ing. David Hausner, ředitel

16.

Technologické inovační centrum Zlín, s.r.o.

Mgr. Martina Běťáková, RIS3 manažerka

17.

Rada vysokých škol

prof. Ing. Milan Pospíšilík, CSc., předseda

18.

Obce a města v aglomeraci - Lukov

Michal Teplý, starosta obce

19.

Česká konfederace rektorů (ČKR)

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru