Česky

Česky

English

menu
zavřít

Publicita projektu

Tisková zpráva ze dne 24.1.2017

Zlín - V září 2016 zahájilo město Zlín projekt „MAP v ORP Zlín“ - projekt na podporu vzdělávání v mateřských a základních školách s názvem „Místní akční plány vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Zlín“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000366. Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP,

Zpracování místních akčních plánů vzdělávání probíhá i v ostatních ORP v České republice a je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, vytvoření funkčního partnerství mezi školami, zřizovateli a ostatními aktéry ve vzdělávání, jejich vzájemné spolupráce, výměny zkušeností, společného informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb v území ORP.

K naplnění a uskutečnění cílů se od počátku projektu konaly informační schůzky s jednotlivými školami a jejich zřizovateli, probíhaly průzkumy a sběr materiálů pro tvorbu analýz. Všechny zmiňované podklady byly zpracovány do finálního materiálu s názvem Strategický rámec, který schválil Řídící výbor MAP Zlín.

Na započatou práci navážeme i v roce 2017, kdy bude kontinuálně probíhat činnost pracovních skupin, ve kterých se budou setkávat zástupci škol, zřizovatelů a dalších subjektů (knihovny, domy dětí a mládeže, apod.). Ze setkání vyplynou priority ve vzdělávání a návrhy záměrů. Průběžné výstupy bude projednávat a schvalovat řídící výbor. Po celou dobu trvání projektu (do února 2018) se budou také konat vzdělávací semináře pro pracovníky škol a společné aktivity zaměřené na aktuální témata. Při realizaci projektu bude využita metoda komunitního plánování. Podpoří se tím partnerství, komunikace a spolupráce mezi školami, jejich zřizovateli a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání. Zapojit se mohou i rodiče a každý, kdo má o oblast rozvoje vzdělávání zájem. Spolupráce a dlouhodobé plánování povede k dalšímu zlepšení kvality vzdělávání ve školách a školských zařízeních a snazšímu přístupu jednotlivých subjektů k podpoře z EU fondů.

Bližší informace naleznete na stránkách http://www.dotaceeu.cz/getmedia/290a9bbd-6281-4d44-96c3-83f725f6c58f/ORP_Zlin_201612.pdf

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru