Česky

Česky

English

menu
zavřít

Publicita projektu

Tisková zpráva ze dne 9.4.2018

Projekt MAP nekončí.

Od září roku 2016 probíhal na Zlínsku projekt na podporu vzdělávání s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín (MAP). Zpracování místních akčních plánů vzdělávání se věnovali i na ostatních územích České republiky. Tento projekt byl prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let a zahrnoval oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Hlavním výstupem projektu byl závěrečný dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání", jehož přílohou je analytická část, strategická část a Strategický rámec priorit MAP do roku 2023, akční plán a implementační část. Tento strategický dokument byl projednán a schválení Řídícím výborem na setkání dne 10. 01. 2018. ŘV má celkem 17 členů a je sestaven na základě partnerského principu.
Co se ale kromě zpracovávání a projednávání tohoto dokumentu v rámci projektových aktivit ještě dělo?
Hlavním přínosem pro všechny byla možnost sejít se, sdílet své zkušenosti, názory, potřeby, nápady a možnosti budoucí spolupráce. Od září 2016 se uskutečnilo 35 setkání diskusních skupin zřizovatelů škol, mateřských škol, základních škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání. Rok 2017 dal vzniknout tematickým kabinetům na jednotlivých školách a počet 20ti setkání svědčí o zájmu pedagogů o sdílení zkušeností. Účastníci MAP se také vzdělávali v 20 seminářích určených nejen pro pracovníky mateřských škol, základních škol, základních uměleckých škol, ale v neposlední řadě i pro pracovníky zájmového a neformálního vzdělávání.
Svou účast v tomto partnerství, ochotu dále spolupracovat a společně se podílet na rozvoji kvality vzdělávání v ORP Zlín potvrdili aktéři MAP písemným souhlasem v dokumentu „Souhlas školy se zařazením do MAP II. Tento dokument bude sloužit jako podklad pro budoucí žádost o poskytnutí dotace v pokračování projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Zlín" (dále jen MAP II).
Projekt MAP tedy nekončí odevzdáním závěrečného dokumentu k 28. únoru 2018, MAP je proces neustálé komunikace a spolupráce na aktivitách vedoucích k lepšímu vzdělávání dětí a za podpory bude pokračovat i v dalším období.

Ve Zlíně dne 9. dubna 2018

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru