Veřejně přístupná dětská hřiště a sportoviště

Milé děti, maminky a tatínci, babičky a dědečci, chceme Vám představit více než 300 veřejně přístupných hřišť a sportovišť, které se ve Zlíně a místních částech nacházejí.
Budeme rádi pokud si vyberete.

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Upozorňujeme návštěvníky dětských hřišť a sportovišť, že při vysokých letních teplotách může při kontaktu s povrchem skluzavky a jinými kovovými komponenety dětských hřišť dojít k popáleninám. Dbejte prosím na zvýšenou opatrnost. Děkujeme

Vysvětlivky:

  • DH - dětské hřiště
  • DHS - kombinované hřiště se sportovištěm
  • S - sportoviště
 
Číslo
hřiště/
mapa
oblast - území občanské iniciativy nebo úřadovny / evidenční list hřištěAdresaTyp hřištěKategorieInvestice
1 Centrum Zlína Dlouhá DH významné  
2 Kvítková, Díly Potoky DH lokální  
5 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DH ke zrušení  
6 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DHS lokální  
7 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DH lokální  
11 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DHS lokální  
12 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DH významné  
14 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DH lokální  
15 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DHS lokální  
16 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DHS lokální  
18 Podvesná, Benešovo nábřeží Benešovo nábřeží DHS lokální  
19 Podvesná, Benešovo nábřeží Podvesná VII DH lokální  
20 Podvesná, Benešovo nábřeží Podvesná X DHS lokální  
21 Podvesná, Benešovo nábřeží Podvesná XIV - XV DHS významné  
22 Bartošova čtvrť Dřevnická DH významné  
23 Bartošova čtvrť Dřevnická DH ke zrušení  
25 Bartošova čtvrť M. Knesla DH lokální  
28 Bartošova čtvrť M. Knesla S lokální  
32 Bartošova čtvrť park Velryba S lokální  
33 Jižní Svahy II. Centrální park JS S lokální  
34 Bartošova čtvrť park Velryba DH významné  
36 Bartošova čtvrť Zborovská DH lokální  
38 Bartošova čtvrť Zborovská S lokální  
39 Bartošova čtvrť Zborovská DH významné  
40 Bartošova čtvrť Zborovská DH lokální  
43 Podvesná, Benešovo nábřeží Věžové domy DH významné  
46 Kvítková, Díly Morysovy domy DH lokální  
47 Kvítková, Díly Ševcovská DH lokální  
48 Obeciny Lesní DHS lokální  
49 Kvítková, Díly Ševcovská DHS lokální  
50 Kvítková, Díly Ševcovská DH lokální  
52 Kvítková, Díly Lorencova DH významné  
54 Kvítková, Díly Hluboká DHS lokální  
55 Kvítková, Díly Díly I S lokální  
57 Kvítková, Díly Díly I S lokální  
58 Kvítková, Díly Díly II DHS lokální  
60 Kvítková, Díly Díly II DH lokální  
62 Lazy, Lesní čtvrť Prostřední DHS významné  
63 Lazy, Lesní čtvrť Lesní čtvrť III DH lokální  
64 Lazy, Lesní čtvrť Lesní čtvrť I S lokální  
65 Lazy, Lesní čtvrť Prostřední DHS lokální  
66 Lazy, Lesní čtvrť Prostřední DH lokální  
68 Kvítková, Díly Štefánikova S ke zrušení  
70 Lazy, Lesní čtvrť Kamenná DH významné  
71 Lazy, Lesní čtvrť Lazy VI S lokální  
73 Obeciny Boněcko DH lokální  
76 Obeciny Boněcko DH lokální  
77 Obeciny Boněcko DHS lokální  
82 Obeciny Obeciny XIX DH významné  
85 Obeciny ObecinyXVI DH lokální  
86 Obeciny ObecinyXV DH lokální  
87 Obeciny ObecinyXIII DH lokální  
88 Obeciny Obeciny XII S lokální  
89 Obeciny Obeciny X DH významné  
90 Obeciny Obeciny IX DH lokální  
92 Obeciny Obeciny VIII S lokální  
93 Obeciny Obeciny VI DH lokální  
95 Obeciny Obeciny IV DH lokální  
96 Obeciny Obeciny III DH lokální  
99 Podvesná, Benešovo nábřeží Díly VI DHS lokální  
100 Obeciny Lesní DHS lokální  
101 Zálešná, Kúty Zálešná X - XI DH významné  
102 Zálešná, Kúty Zálešná VII - IX DHS lokální  
103 Zálešná, Kúty Zálešná VI - VII DHS lokální  
104 Zálešná, Kúty Zálešná VI - VII S lokální  
105 Zálešná, Kúty Zálešná IV - V DH lokální  
106 Zálešná, Kúty Zálešná I - II DHS lokální  
107 Zálešná, Kúty Zálešná I - II DHS lokální  
109 Zálešná, Kúty Kúty DHS lokální  
110 Zálešná, Kúty Kúty DHS významné  
113 Zálešná, Kúty Sokolská DH lokální  
115 Zálešná, Kúty Padělky II DHS lokální  
116 Zálešná, Kúty Padělky IV DH lokální  
119 Zálešná, Kúty Padělky VI DH lokální  
121 Zálešná, Kúty Padělky IX DH lokální  
122 Zálešná, Kúty Vysoká Mez DHS významné  
125 Čepkov, Cigánov Sokolská DHS lokální  
126 Čepkov, Cigánov Beckovská DH lokální  
127 Jižní Svahy II. Valachův žleb DH lokální  
130 Jižní Svahy II. Valachův žleb S lokální  
131 Jižní Svahy II. Valachův žleb DH významné  
137 Jižní Svahy II. Česká S významné  
138 Jižní Svahy II. Česká DH významné  
144 Jižní Svahy II. Moravská DH významné  
145 Jižní Svahy II. Moravská S významné  
146 Jižní Svahy II. Moravská DH významné  
153 Jižní Svahy II. SNP DH lokální  
156 Jižní Svahy II. Křiby DH významné  
158 Jižní Svahy II. Křiby DH významné  
159 Jižní Svahy II. Křiby DH významné  
162 Jižní Svahy II. Křiby S lokální  
170 Jižní Svahy I. Křiby S lokální  
172 Jižní Svahy I. Křiby DH významné  
174 Jižní Svahy II. Okružní DH významné  
175 Jižní Svahy I. Křiby DH lokální  
180 Jižní Svahy I. Luční DH významné  
181 Jižní Svahy I. Luční S významné  
185 Jižní Svahy I. Jílová DH lokální  
188 Jižní Svahy I. Luční DH lokální  
190 Jižní Svahy I. Luční DH lokální  
191 Jižní Svahy I. Luční S lokální  
192 Jižní Svahy I. 16. ZŠ DH lokální  
194 Jižní Svahy I. Luční DHS lokální  
195 Jižní Svahy I. Okružní S významné  
196 Jižní Svahy I. Okružní DH významné  
197 Jižní Svahy I. Okružní S významné  
199 Jižní Svahy I. Družstevní S lokální  
201 Jižní Svahy I. Družstevní DH lokální  
202 Jižní Svahy I. Družstevní DH významné  
203 Jižní Svahy I. Družstevní DH lokální  
206 Jižní Svahy I. Javorová DH ke zrušení  
207 Jižní Svahy I. Okružní S lokální  
208 Jižní Svahy I. Okružní DH lokální  
210 Jižní Svahy I. Nad Stráněmi DH lokální  
211 Jižní Svahy I. Slunečná DH lokální  
212 Jižní Svahy I. Slunečná DH významné  
214 Jižní Svahy I. Slunečná DH významné  
216 Jižní Svahy I. Slunečná S lokální  
218 Jižní Svahy I. Slunečná DH lokální  
219 Jižní Svahy I. I. segment DH významné  
223 Jižní Svahy I. Dětská DH lokální  
227 Jižní Svahy I. U Trojáku DHS lokální  
234 Jižní Svahy II. Budovatelská DH lokální  
235 Jižní Svahy II. Budovatelská DH lokální  
236 Jižní Svahy II. Budovatelská DH ke zrušení  
237 Jižní Svahy II. Budovatelská DH lokální  
238 Jižní Svahy II. Podlesí II DHS ke zrušení  
239 Jižní Svahy II. Podlesí III DHS lokální  
240 Jižní Svahy II. Podlesí III DHS ke zrušení  
242 Jižní Svahy II. Podlesí IV DH lokální  
243 Jižní Svahy II. Podlesí I DH lokální  
244 Jižní Svahy II. Hony III DHS lokální  
245 Jižní Svahy II. Hony III DHS lokální  
246 Jižní Svahy II. Hony III DH lokální  
247 Jižní Svahy II. Hony II DH lokální  
248 Jižní Svahy II. Centrální park JS DH významné  
249 Jižní Svahy II. Podlesí III S lokální  
250 Jižní Svahy II. Hony I S lokální  
251 Jižní Svahy II. Hony II S lokální  
252 Malenovice Husova DHS významné  
253 Malenovice Husova DH ke zrušení  
256 Malenovice Husova DH lokální  
258 Malenovice Mlýnská DH lokální  
259 Malenovice Mlýnská S lokální  
260 Malenovice Třída Svobody DH významné  
261 Malenovice Třída Svobody DH ke zrušení  
262 Malenovice Třída Svobody S lokální  
263 Malenovice Třída Svobody DH lokální  
265 Malenovice Belveder DH ke zrušení  
267 Malenovice Třída Svobody S lokální  
271 Malenovice Husova DHS ke zrušení  
272 Malenovice Husova DH ke zrušení  
273 Malenovice Tyršova DH lokální  
276 Malenovice Tyršova DH lokální  
278 Malenovice Tyršova DH ke zrušení  
279 Malenovice Tyršova DH ke zrušení  
281 Malenovice Tyršova DH lokální  
282 Malenovice Tyršova DHS lokální  
283 Malenovice Svárovec DH lokální  
284 Malenovice Třída Svobody DH ke zrušení  
286 Malenovice Mlýnská DHS lokální  
287 Malenovice Třída Svobody DH významné  
288 Malenovice Třída Svobody DH ke zrušení  
290 Malenovice Chelčického DH lokální  
291 Malenovice Chelčického DH ke zrušení  
292 Malenovice Milíčova DH lokální  
293 Malenovice Milíčova DH ke zrušení  
294 Malenovice Milíčova DH významné  
297 Malenovice - staré Polní S lokální  
298 Malenovice - staré Slatiny DHS lokální  
300 Centrum Zlína Sad Komenského DH významné  
301 Centrum Zlína Kolektivní dům DH lokální  
302 Malenovice Třída Svobody DH lokální  
304 Centrum Zlína Nad Ovčírnou DHS lokální  
305 Letná Pod Rozhlednou DH lokální  
306 Letná Pod Rozhlednou DHS lokální  
308 Letná Pod Rozhlednou S lokální  
309 Malenovice Třída Svobody DH ke zrušení  
311 Letná Na Vyhlídce DHS významné  
312 Letná Lipová DHS lokální  
313 Letná Kotěrova DH lokální  
314 Letná Kotěrova DHS lokální  
315 Podhoří Strhanec DHS významné  
316 Podhoří M. Alše S lokální  
318 Podhoří sídliště DH významné  
320 Podhoří sídliště DHS ke zrušení  
321 Podhoří sídliště S významné  
323 Podhoří sídliště DHS lokální  
325 Podhoří sídliště DHS lokální  
326 Mladcová U hřiště DH významné  
332 Mokrá Mokrá II DH lokální  
337 Mokrá Mokrá I DHS lokální  
338 Mokrá Mokrá I DHS významné  
341 Vršava, Burešov sídliště Vršava DH lokální  
342 Vršava, Burešov sídliště Vršava DH ke zrušení  
343 Vršava, Burešov sídliště Vršava DH lokální  
345 Vršava, Burešov Burešov DH lokální  
346 Kostelec Přehradní DHS významné  
348 Lhotka Náves DH významné  
349 Lhotka u hřiště DHS významné  
350 Lhotka Chlum DH lokální  
351 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné  
352 Příluky bytovky DH lokální  
353 Příluky bytovky S významné  
355 Zálešná, Kúty Zálešná II - III DH lokální  
359 Maják Fabiánka DH lokální  
360 Maják Fabiánka S lokální  
361 Maják Fabiánka DH lokální  
362 Vršava, Burešov sídliště Vršava S významné  
365 Lazy, Lesní čtvrť Lazy IV DHS lokální  
369 Podhoří sídliště DH lokální  
371 Obeciny Staré Obeciny DH lokální  
372 Čepkov, Cigánov Nivy I DH lokální  
373 Obeciny Obeciny XIX DHS významné  
376 Jižní Svahy I. Luční DHS ke zrušení  
377 Jižní Svahy II. Okružní DH významné  
378 Jižní Svahy I. Dětská S lokální  
379 Jižní Svahy II. Křiby DH významné  
381 Prštné Náves DH lokální  
382 Příluky Potoční DH lokální  
383 Kostelec Zlínská DH lokální  
384 Štípa u školy DH významné  
385 Velíková za úřadovnou DHS významné  
386 Velíková výletiště S lokální  
387 Velíková horní konec DHS lokální  
388 Klečůvka   DHS významné  
389 Lužkovice Pod Tvrzí DH lokální  
390 Jižní Svahy II. Centrální park JS DH významné  
391 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné  
392 Kudlov   S významné  
393 Kudlov   DH významné  
394 Jaroslavice za kapličkou DHS významné  
397 Maják U Majáku DH lokální  
398 Maják U Majáku DH lokální  
405 Mokrá Zlínské paseky DH lokální  
406 Čepkov, Cigánov zahrada vily T. Bati S významné  
407 Jižní Svahy II. Podlesí V DH lokální  
408 Jižní Svahy II. Podlesí IV DH lokální  
409 Jižní Svahy II. Podlesí IV DH lokální  
412 Salaš za úřadovnou S významné  
413 Malenovice - staré V Olší DHS lokální  
414 Mokrá Mokrá II DHS lokální  
416 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné  
417 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné  
418 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné  
419 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné  
420 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné  
421 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné  
423 Jižní Svahy II. Podlesí V DH významné  
424 Jižní Svahy II. Podlesí V DH významné  
425 Jižní Svahy II. Podlesí V DH lokální  
426 Jižní Svahy II. Podlesí V DH lokální  
427 Jižní Svahy II. Centrální park JS DH významné  
428 Louky Náves DH významné  
429 Lazy, Lesní čtvrť Kamenná S lokální  
430 Centrum Zlína Dlouhá DH lokální  
432 Štípa Stará cesta DH lokální  
433 Štípa Stará cesta DH lokální  
434 Jižní Svahy II. Bydlení u CPJS DH lokální  
435 Jižní Svahy II. Zelinova DH významné  
436 Jižní Svahy II. Zelinova DH lokální  
437 Jižní Svahy II. Hony III DH lokální  
438 Jižní Svahy II. Středová DH lokální  
439 Jižní Svahy II. Středová DH lokální  
440 Jižní Svahy II. Středová S lokální  
441 Jižní Svahy II. Středová S lokální  
442 Maják Nová točna DHS významné  
443 Jižní Svahy II. Centrální park JS S významné  
444 Prštné Rybníky DHS významné  
445 Malenovice - staré U kina Květen DH lokální  
446 Kvítková, Díly Kvítková DHS lokální  
447 Kostelec Lázeňská DH lokální  
449 Salaš  náves DH lokální  
550 Jaroslavice  náves DH lokální  
551 Jižní Svahy Centrální park JS DH lokální  
552  Příluky        
 

Číslo hřiště :

 

 

 
Číslo hřiště  
Kategorie  
Popis hřiště  
Dětské prvky  
Sportovní prvky  
Povrch plochy  
Oplocení  
Stav hřiště  

Na hřišti platí návštěvní řád. Děti ve věku do 6 let musí být v doprovodu rodičů či osob starších 18 let.
Provozní doba: duben – říjen 8 – 21 hodin, listopad – březen 8 – 18 hodin

Provozovatel hřiště: Odbor městské zeleně MMZ
Kontaktní telefon pro hlášení závad: 577 630 363/ 739 348 043

Filtrace hřišť:

Zvolte kategorii: 

Legenda barev:
modrá = Dětské hřiště
zelená = Dětské hřiště se sportovištěm
žlutá = Sportoviště

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«září '19»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)