Česky

Česky

English

menu
zavřít

Přehled kulturních organizací

Archiv

Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Zlín

Klečůvka - zámek
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel./fax: 577 901 132
e-mail: soka_zlin@mza.cz

  • Studovna otevřena pro veřejnost: po, st 7:00 - 16:00
  • Archivní dokumenty města Zlína, obcí zlínského okresu a veřejných institucí (14. - 20. století)
  • K dispozici odborná knihovna
  • archiv firem Baťa a SVIT - správcem těchto fondů a kontaktní osobou je Mgr. Martin Marek, Ph.D. (mobil: 606666718). Archiválie je možno studovat v badatelské dny - pondělí a středa od 7 do 16 hodin, případně v jiných termínech po domluvě s dr. Markem.

Spisovna Fires

Fires – firemní spisovna s.r.o.
Horní dědina 517
760 01 Zlín
tel.: 728 328 082

e-mail: fires@fires.cz

Archiv zápočtové listy

nám. Míru 464, Zlín
tel.: 577 630 418 - pí. Karlíková
e-mail: ivanakarlikova@zlin.eu

  • výdej potvrzení týkajících se doby zaměstnání, potvrzení odborné praxe
  • jedná se o organizace zřízené Statutárním městem Zlínem anebo organizace jejichž zřizovatelem město v minulosti bylo

Archiv H+Z

Návštěvu Archivu H+Z je nutné předem dohodnout.
e-mail: archiv.h+z@muzeum-zlin.cz
Archiv H+Z, v němž je uchováván osobní fond inženýrů Hanzelky a Zikmunda, vznikl díky jejich dlouholetým osobním kontaktům s etnografem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně PhDr. Karlem Pavlištíkem.
Vybudování vlastního Archivu H+Z předcházelo vytvoření stálé expozice "S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly" ve zlínském zámku, na jejímž scénáři i realizaci se významně podílel M. Zikmund a kterou architektonicky i výtvarně nápaditě vyřešil Ladislav Včelař.

Rozsáhlý a dosud neuzavřený osobní fond ing. Hanzelky a Zikmunda vznikl převážně v průběhu jejich cesty Evropou, Afrikou a Latinskou Amerikou v letech 1947-1950 a Asií, Oceánií a rozlehlým územím bývalého SSSR v letech 1959-1964. Obsahuje více než 100 běžných metrů písemností (korespondence, deníků, map, výstřižků, přípravných materiálů pro knihy, rukopisů reportáží a cestovní a účetní dokumentace), 120 000 negativů a diapozitivů, asi 50 000 pozitivů a kontaktních fotografií, 150 filmů H+Z, asi 1 000 ks upomínkových předmětů, suvenýrů a trofejí, sbírku mincí, sbírku pohlednic a herbář.

Technické vybavení archivu, proces ošetření, třídění, evidence i adekvátní tezaurace rozsáhlého souboru podpořilo finančně i společensky Ministerstvo kultury České republiky. Novou etapu rozvoje Archivu H+Z charakterizuje soustřeďování osobních fondů osobností z druhé poloviny minulého století, jejichž aktivity a dílo souvisí s cestovatelskými aktivitami inženýrů Hanzelky a Zikmunda nebo jsou jimi i v současnosti inspirovány a na ně navazují.
Díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky mohl být v roce 2001 převezen ze Spojených států do České republiky i pozoruhodný osobní fond Eduarda Ingriše, který z popudu ing. M. Zikmunda darovala Muzeu jihovýchodní Moravy paní Nina Ingrišová. Zvláštní a cennou součástí osobního fondu E.Ingriše je část osobního fondu českého spisovatele, cestovatele, diplomata a botanika dr. Jana Havlasy. Kromě desítek jeho románů obsahuje tento soubor cenné dopisy, sbírku dobových pohlednic z celého světa a především asi 2 000 negativů a fotografií z let 1904–1960 z cest Jana Havlasy po Severní a Jižní Americe, Asii a Oceánii.

V roce 2002 věnuje Helena Šťastná, účastnice africké expedice Marie a Stanislava Škulinových z r. 1946–1950, Archivu H+Z vynikající fotodokumentaci a kolekci pohlednic. Fondy uložené v Archivu H+Z jsou využívány pro studium, výstavy, publikace a nová vydání knih i filmů.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru