Česky

Česky

English

menu
zavřít

O volbách a referendu

Volby do Evropského parlamentu (7. - 8. června 2024)

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech:

  • v pátek 7. června 2024 v době od 14:00 do 22:00 hod.
  • v sobotu 8. června 2024 v době od 8:00 do 14:00 hod.

 

 

Hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky

Volební zákony pamatují i na situace, kdy se volič z různých, zejména zdravotních, důvodů nemůže do volební místnosti dostavit. V takových případech probíhá hlasování do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem vydávají 2 členové okrskové volební komise (místo, kam mají členové okrskové volební komise přijít s přenosnou volební schránkou, se však musí nacházet na území volebního okrsku, který dané komisi přísluší). O hlasování do přenosné volební schránky může požádat např. i volič, který ze zdravotních důvodů nemůže dojít do místnosti, která není bezbariérová a odhlasuje do přenosné volební schránky např. z přízemí budovy, kde se volební místnost nachází.

Volič uplatní svůj požadavek na hlasování do přenosné volební schránky:

  • u obecního úřadu obce, ve které hodlá hlasovat (Zlín - 577 630 616, 766, 765),
  • ve dnech voleb i přímo u okrskové volební komise (viz přehled tel. čísel do volebních místností - v dokumentech ke stažení).

Pro podání žádosti není předepsaný formulář. Volič ji může formulovat písemně i ústně (např. telefonicky). Bezformálnost vyplývá i z toho, že může jít v zásadě o operativní opatření vyvolané náhlou skutečností (voliče např. až v den voleb začne trápit intenzivní bolest zad).

Žádost by měla být opodstatněna závažnými důvody (zejména zdravotními, rodinnými apod.).

Samotné hlasování pak probíhá podobně jako ve volební místnosti. Po prokázání totožnosti voliče předají členové komise voliči úřední obálku a hlasovací lístky (v případě, že nepoužije ty, které mu byly doručeny přede dnem voleb). I při hlasování do přenosné volební schránky dbají členové okrskové volební komise o zachování tajnosti hlasování.

Hlasování do přenosné volební schránky může využít i volič s voličským průkazem. Takový volič odevzdá před hlasováním do přenosné volební schránky voličský průkaz členům okrskové volební komise, kteří se k němu dostavili s přenosnou volební schránkou.

Hlasování v nemocnicích, zdravotnických zařízeních a zařízení sociálních služeb

Do přenosné volební schránky mohou hlasovat i voliči, kteří se nachází v době voleb v nemocnicích, sanatoriích a jiných obdobných zařízeních, a to buď na základě

  • voličského průkazu,
  • zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, nebo bez dalšího, pokud se zařízení, ve kterém pobývají, nachází ve stejném volebním okrsku, ve kterém jsou hlášeni k trvalému pobytu.

Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (18. května 2024) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu

  1. jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
  2. jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,

a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. 

O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. (Není-li pobyt v zařízení ve dny voleb zřejmý, doporučujeme voliči požádat si o voličský průkaz).

Voliči s trvalým pobytem ve městě Zlíně mohou hlasovat v uvedených zařízeních pouze na voličský průkaz.

 

Dokumenty ke stažení ze složky Dokumenty ke stažení

ROZHODNUTÍ prezidenta republiky ze dne 26. ledna 2024 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu.pdf

0.13MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Přehled termínů a lhůt.pdf

0.24MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace o zasadach a zpusobu hlasovani ve volbach do EP 2024_na_uzemi_CR_-_2024.pdf

0.77MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Žádost o voličský průkaz - EP 2024.doc

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

popis_okrsku_prim1.pdf

0.34MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

0.41MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru