Česky

Česky

English

menu
zavřít

Průmyslové stavby

Výrobní budovy č. 14 / 15, 1946

Autor: Jiří Voženílek

V první poválečné fázi šlo především o doplnění a nahrazení zničených výrobních a skladovacích budov. Byly postaveny
výrobní budovy číslo 14 a 15 pro obuvnickou konfekci, gumárenské budovy a centrální sklady (v axonometrii označeny
tmavými střechami). Při obnově a rekonstrukci byly využity principy a zkušenosti, jimiž se výroba závodu doposud řídila, rozšířené o novou koncepci organizace výroby v celém závodě. Jednotlivé budovy byly ve své koncepci obohaceny o ty články, které byly v minulosti zanedbávány. V dispozičním a prostorovém uspořádání objektů a v jejich vybavení byl položen důraz na úroveň pracovního prostředí a všemi články nového řešení prolínala myšlenka vytvořit optimální podmínky pro práci lidí začleněných do výrobního procesu. S touto myšlenkou bylo přistupováno ke koncepci všech průmyslových staveb. Novými znaky poválečných objektů pro obuvnickou výrobu byla dobrá sociálnízařízení (šatny umístěny v mezietáži), zvětšené rozpětí, vyšší světlá výška (4 m), klimatizace a osvětlení. Ke stavbě bylo použito ocelové bednění a typický obvodový plášť se zdvojenými okny. Šlo o vývojové pokračování baťovských etážovek. Jejich autorem byl arch. Jiří Voženílek. Charakteristický trojtrakt pětietážovek zůstalzachován, modulová síť však doznala změny. Z provozních a dispozičních důvodů bylo upuštěno od tradičních 6,15 x 6,15 m a krajní pole byla zvětšena (7,85 x 6,15 x 7,85 m). V krajních polích s vloženými mezistropy byly kromě hygienických zařízení situovány klimatizační strojovny. Jen
s minimálními úpravami bylo možno použít tohoto typu výrobní vícepodlažní budovy také pro konfekci gumové obuvi.

Objekty č. 14 a 15 patří Krajskému úřadu zlínského kraje, v roce 2009 byla vypsána architektonická soutěž, úkolem bylo řešit v budovách knihovnu, galerii a muzeum, 1. cenu získal ateliér A.D.N.S., autor: Ing. arch. MgA. Juraj Sonlajtner
a kolektiv.
V roce 2013 konverzí bývalých poválečných industriálních budov, bývalého továrního areálu vznikl 14|15 BAŤŮV INSTITUT moderní, kulturní, umělecké a vzdělávajího centrum.
Více o projektu viz. www.14-15.cz

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru