Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o.

Způsob ukládání zpopelněných ostatků

Vsyp

Při moderním způsobu pohřbívání založeném na žehu, se zpopelněné ostatky zesnulých ukládají na vsypových loučkách nebo v urnových hájích.

Na Lesním hřbitově máme dvě vsypové loučky. Vsypová loučka je prostor s pěstěným trávníkem a esteticky vytvořeným a udržovaným okolím. Vsypové loučky jsou anonymní, přesto mají přesně vymezený prostor tak, aby umožňovaly přesné zaměření každé vsypové jamky. O umístění každého zesnulého se vede přesná evidence a místo lze vždy přesně vytýčit dle zaměřovacích bodů.

Podstata ukládání zpopelněných ostatků vsypem spočívá v tom, že se vyhloubí jamka o průměru asi 20cm, hloubce asi 50-60cm a do této jamky se při obřadu vsype popel zesnulého. Vsyp provádí obřadník.

Drn z vyhloubených jamek se po obřadu vrátí zpět na své původní místo. Vsyp se provádí buď individuelně nebo hromadně.

Tento se objednává v kanceláři společnosti Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. na Lesním hřbitově.

Na Lesním hřbitově je i rozptylová loučka, ale tento způsob pohřbívání se již neprovozuje.

Smisení

Na hřbitově je rovněž k dispozici anonymní místo pro ukládání těch zesnulých, kteří si přáli být uloženi do společného prostoru, nebo pro ty, o jejichž způsob pohřbení a uložení ostatků nejeví zájem nikdo z pozůstalých.

Urnový háj

tvoří architektonicky vhodně vyřešený prostor, kde jsou umístěna urnová hrobová místa.

Urnové místo je možné upravit jak květinami a keříky, tak i krycími deskami s pomníčky, kde bývá stručný nápis nebo smuteční symbol.
Urnová místa na Lesním hřbitově jsou o rozměru

  • 1x1m, kde je možné uložit 16 uren
  • 50x50cm pro 4 urny

Popel je zde možno ukládat v urnách i pod epitafní desky či epitafní balvany.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru